vorige pagina   home   volgende pagina
   
Buurtschap Aperloo
Pittoresk Aperloo, Schilderij van Jan van Vuuren
Bloemenboerderij Aperloo met bordje boven de deur "Aperloo"

Aperloo is een buurtschap in de Nederlandse gemeente Elburg, gelegen in de provincie Gelderland. Het ligt tussen ’t Harde, Doornspijk, Elburg en Hoge Enk.

De buurtschap Aperloo heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam, zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat. De naam staat alleen op de boerderij op de hoek van de Stadsweg met de Rozenbergerweg.

117
Er zijn nederzettingen geweest waar mensen permanent woonden en landbouw bedreven. In buurtschap Aperloo op het zogenaamde Harde (Herta) werd een bronzen munt van de Romeinse keizer Hadrianus gevonden. Die regeerde over ons land van 117 -138 na Chr.

800 Het oudste gedeelte van Doornspijk vinden we langs de Bovenweg bij Wessingen en Aperloo. In het moerassige kustland van het Almere leefden zo weinig mensen dat Wessingen en Aperloo al voor het jaar 800 kerkelijk bij Epe werden ingedeeld.

1100 Vanaf de Hoge Enk is het maar een klein eindje om via de Stadsweg in Aperloo, een cirkelvormig gebied met een doorsnede van ca. anderhalve kilometer, te komen. Het centrum wordt gevormd door de boerderij van de familie Rozeboom, Stadsweg 11. Aan de ronde vormen zien we dat dit gebied al zeer vroeg bewoond was. Rechte lijnen in het landschap duiden op ontginningen, waar op de Noordwest-Veluwe vermoedelijk al in de 12e eeuw een begin mee is gemaakt.

1327 De oorspronkelijke naam van de buurtschap Aperloo was "Apeldorenloo". De verklaring van deze naam is "bij een water(loop) staande bomen" In een archiefstuk van 19 Juli 1327 wordt Apeldorenloo genoemd als een bestaande nederzetting. Vanuit de vorm Apeldorenloo zijn in de loop van de tijd als gevolg van veranderingen in de schrijf- en spreektaal diverse varianten ontstaan zoals Apelderloe, Apeldorlo, Aploe, Apperloo en Aperloo.

1500 Vanaf begin 16e eeuw worden de vormen Apperloo en Aperloo allebei gebruikt. Ook gaan uit de buurtschap afkomstige personen de naam Apperloo/Aperloo gebruiken als familienaam. In de 19e eeuw raakt de schrijfwijze van de naam gefixeerd als Aperloo.

1521 In Aperloo is in het jaar 1521 een veldslag uitgevochten. Een Overijssels legertje was bij het Katerveer overgestoken. Het stroopte de Veluwe af tot aan de Hierdense Beek bij Harderwijk. Met rijke buit werd de terugtocht ingezet. De feestvreugde over deze geslaagde operatie werd wreed verstoord door een Gelders leger bestaande uit 300 ruiters en 1800 man voetvolk. De nederlaag in de velden van Aperloo was verpletterend. Twee koperen kanonnen werden naar Elburg gesleept. Ter nagedachtenis aan deze gedenkwaardige veldslag stonden ze tweehonderd jaar in het stadhuis opgesteld. Daarna zijn ze verkocht voor oud metaal.

1653 Jan Petersen (1600-1664) vermeerde zijn bezit door grondaankopen te doen in het zuidelijkste deel van de buurtschap Aperloo

In 1840 omvat de buurtschap Aperloo 28 huizen met 224 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 30 huizen met ca. 70 inwoners.

 

 

 

Bronzen munt van de Romeinse keizer Hadrianus
Kaart uit 1867, van Jacob Kuyper
Bronnen: alleplaatsenopdefiets.nl, elburg.nl, plaatsengids.nl, wikipedia, snv.courant.nu
Webpagina gemaakt, en onderzoek gedaan, door Tanya Sandberg-Barrow