vorige pagina   home   volgende pagina
   
1705-1771
Johan Gijsbert Sandberg
1705 Johan Gijsbert is geboren te Elburg op 17 januari 1705

1727 j.u.d. Schout
volledige stamboom
 
1600-1664 - Joan Petersen
1625-1671 - Gijsbert Jansen Sandberg
1654-1693 - Jan van Sandbergen
1681-1727 - Gijsbert G. Sandbergen
1705-1771 - Johan G. Sandberg
1731-1808 - Rudolf Sandberg
1768-1843 - Albertus 1778-1854 - Samuel J.
  1819-1895 - Heribert W.A.
1843-1907 - Cornelis J.
1874-1959 - Rudolph A.P.
1912-2004 - Adolphe T.G.
1940 - Rudolphe G.P.
1965 -
Robert A.Th.
1966 -
Edgar R.
 
1751 In de 17de eeuw begon de Académie des Sciences encyclopedisch werk. De uitgever van de Encyclopédie zag een markt voor een meer uitgebreid werk. De uitgave zou gefinancierd worden door voorintekening. Er werd een koninklijk privilege aangevraagd en het werk zou vier volumes tekst, één volume illustraties, en één bijlage bevatten. Voor 145 Franse ponden zou de inschrijver het eerste deel in 1746 ontvangen, en de verdere delen in 1748. Het werkvolume werd onderschat en uitgever en vertalers maken ruzie - er komt een handgemeen van. Diderot en Jean le Rond d'Alembert vervoegen het redactieteam in 1747 en nemen de leiding van het immer uitdijend werk. Zij stellen een grote groep medewerkers aan om originele bijdragen te leveren. Diderot zal vijfentwintig jaar lang het titanenwerk leiden. In 1750 is de Prospectus klaar, en kunnen de lezers inschrijven: 10 (8 tekst, 2 illustraties) volumes voor 372 ponden. Het eerste deel komt uit in 1751 en is een succes. Uiteindelijk betalen de inschrijvers 980 ponden voor 26 volumes in-folio.
De schout (Ook Schult, Schulte, Duits: Schultheiss (schuldeiser), gelatiniseerd naar scultetus) is een lokaal ambtenaar geweest, belast met bestuurlijke en gerechtelijke taken en het handhaven van de openbare orde. In steden was de schout gezien als hoofd van het justitieel apparaat. Hij is openbaar aanklager, hoofd van het opsporingsapparaat en zit het gerecht voor (de vierschaar).
1727 De Britse natuurkundige Isaac Newton overlijdt

1728 Johann Sebastian Bach voltooit een van zijn grootste meesterwerken, de Matthäuspassion

1728 Getrouwd te Elburg op 1 juli 1728 met Anna Catharina van Ingen, zij is gedoopt te Elburg 1 juli 1703 en was de dochter van Roelof van Ingen en Margriet Wolfsen.

1730 Eigenaar van de Beekstraat 43 te Elburg

1734 Surnumerair schepen

1742 Schepen en burgemeester te Elbrug, gedeputeerde ter Staten-Generaal

Wanneer in een Ridderorde niet meer dan een in de statuten vastgesteld aantal ridders of commandeurs mag worden benoemd en men deze regel negeert, dan noemt men de "extra" ridders "surnumerair" of "overtallig". In Nederland werden in de broederschap van de Orde van de Nederlandse Leeuw meer broeders benoemd dan in de begroting was voorzien. Dat betekende dat deze surnumeraire broeders hun jaarlijkse toelage niet uitbetaald kregen. De geschiedenis leert dat het vaststellen van maximale aantallen bij ridderorden in de praktijk vaak werd genegeerd.
De Staten-Generaal van de Nederlanden waren tussen 1464 en 1795 een college waarin afgevaardigden van de Provinciale Staten van de gewesten van de Nederlanden samenkwamen.

1771 Mr. Johan Gijsbert Sandberg werd Begraven te Elburg op 5 januari 1771

1779 Anna is begraven te Elburg op 21 oktober 1779

 

 

 

 

Interieur van een schepenbank (rechtbank)
 
De vererving van de Beekstraat 43 te Elburg
Beekstraat 43 te Elburg
De zoon van Jan van Sandbergen, Gijsbert Gerhardus Sandberg(en) (1681-1717), erft de Beekstraat.

Daarna Johan Gijbert van Sandberg(en) (1705-1771).

Johan Gijsberg van Sandberg(en) laat de Beekstraat na aan zijn 2e zoon, Rudolf Sandberg, heer van 't Laar (1731-1808).

Na de dood van Rudolf Sandberg gaat de Beekstraat over naar zijn zus, Margaretha Judith Sandberg (1742-1812), die getrouwd is met Gerrit Reijerse Rooseboom (1738-1813).


Hiermee is de Beekstraat 43 te Elburg overgegaan naar de familie Rooseboom.

Gijsbertha
Wilmina
1679-1680
Mr. Gijsbert Gerhardus
Sandberg(en)
1681-1717
Bartha
Eva
1685-1701
Joanna
Barbara
1690-1695
Johanna
Gijsberta
1703-1704
Johan Gijsbert
van Sandberg(en)
1705-1771
Everharda
Hendrika
1708-1765
Gijsbert
Gerhard
1728-1779
Rudolf
1731-1808
Arnolda
1734-1734
Arnold
Rutger
1735-1737
Arnold
Rutger
1737-
Arnolda
1738-1824
Margaretha
Judith
1742-1812
Rutger
1747-1803
Legenda
Beekstraat 43 te Elburg
Bronnen: Nederland's Adelsboek, wikipedia, oudelandkaarten.nl
Webpagina gemaakt, en onderzoek gedaan, door Tanya Sandberg-Barrow