vorige pagina   home   volgende pagina
   
Westervelt en de huizen
Essenburg, Leuvenum en Bannink
In 1803 trouwt Samuël Johannes Sandberg met Aleyda Johanna van Westervelt.
Ten gevolge van dit huwelijk kwamen de landgoederen De Essenburg, Leuvenum en De Bannink in bezit van de familie Sandberg.
Kasteel de Essenburgh
De Bannink
Huis te Leuvenum
De Grote Scheere
Kasteel De Essenburgh
1714: Leonard van Heteren uit Den Haag kocht in 1714 voor 3000 rijksdaalders het Kasteel De Essenburg. Hij was o.a. stadsecretaris, later schout en weer later schepen van Harderwijk.

1720: Leonard van Heteren overlijdt.

1720: Het oude Huis te Leuvenum is vermoedelijk in 1720 gekocht door Peter van Westervelt (1685-1722) van J.J. Geltaeyer, burgemeester van Harderwijk

1721: De weduwe van Leonard van Heteren, Aarlandia van Croonenburg, hertrouwde met de steenrijke vishandelaar, Anthony van Westerfelt (1681-1761), burgemeester van Harderwijk.

Anthony van Westerfelt had zijn vermogen vooral in landerijen belegd en door goede huwelijken te sluiten werd het bezit grondig uitgebreid. Maar familieleden konden niet doordringen in de in de stadsregering daar ze Katholiek waren. Daarom stapte Anthony over naar de Nederduitsgereformeerde kerk, waarna hij enkele weken later schepen van Harderwijk werd.

Hij was afgevaardigde aan de statengeneraal en lid der rekenkamer, een man van hoog aanzien, werd in 1710 curator der hoogeschool te Harderwijk en deed 1747 vrijwillig afstand ten behoeve van zijn zoon.

1724: Arlandia liet bij haar overlijden in 1724 aan ieder van haar twee stiefkinderen de helft van landgoed De Essenburg na. Stiefkind Herbert (1711-1792) kreeg de noordelijke helft met het landgoed en Aleida Johanna (1713-1802) het zuidelijke deel.

1727: Helmig Cornelissen verkoopt op 9 januari 1727 aan Anthony Westervelt (1681-1761) een stuk weiland onder den huize Essenburg zijnde 3 kampjes Heymenackers genaamd, strekkende van de Hierderbeek tot aan het kampje van Jacob Jansen, voor 1000 gl.

1744: Anthony (1681-1761) liet voor Aleida Johanna (1713-1802) het nieuwe Huis te Leuvenum bouwen, toen ze in 1744 huwde met haar achterneef Willem Jan van Westervelt om het familiebezit veilig te stellen.

1761: Na Anthony’s overlijden erfde zoon Heribert (1711-1792) niet alleen de landgoederen maar volgde zijn vader ook op in alle ambten. De drie van zijn overgebleven dochters bleven ongehuwd.

Heribert was buitenge­woon schepen Harderwijk en later schepen.

1783: Na het overlijden van Rudolph Jordens in 1797 werd weduwe Mechteld Theodora ten Brink eigenaresse van De Bannink. De erfdochter van Rudolph Jordens en Mechteld ten Brink, genaamd Anna Mechteld Jordens (1765-1829) huwde in 1783 met Dr. Anthony Pieter van Westerveld, heer van Leuvenum (1750-1823). Op deze wijze kwamen de landgoederen De Bannink en Leuvenum in één hand.

1803: Samuël Johannes Sandberg Trouwt met Aleyda Johanna van Westervelt.

Samuël bracht het tot voorzitter van de Tweede Kamer en in 1816 in de adelstand verheven. Hij kreeg de titel van baron. De familie voegde de naam van het kasteel toe aan hun naam: Sandberg van Essenburg.

1813: Frederika Henriëtte van Westervelt tot Essenburg is een achternicht van Aleyda Johanna van Westervelt. Frederika sterft kinderloos en laat haar bezit, de noordelijke helft van De Essenburg, na aan Aleyda.

Huis te Leuvenum
De Bannink
1671-1748 - Rudolph Jordens
 
Na het overlijden van Rudolph Jordens in 1797 werd weduwe Mechteld Theodora ten Brink eigenaresse van De Bannink.
1681-1730 - Petrus v Westervelt
 
Het oude Huis te Leuvenum is vermoedelijk in 1720 gekocht door Peter van Westervelt (1685-1722) van J.J. Geltaeyer, burgemeester van Harderwijk
1711-1792 - Heribert
van Westervelt
1713-1802 - Alijda Johanna van Westervelt
Arlandia liet bij haar overlijden in 1724 aan ieder van haar twee stiefkinderen de helft van landgoed De Essenburg na. Stiefkind Herbert (1711-1792) kreeg de noordelijke helft met het landgoed en Aleida Johanna (1713-1802) het zuidelijke deel.
1746-1813 - Frederica Henriette van Westervelt
Frederika Henriëtte van Westervelt tot Essenburg is een achternicht van Aleyda Johanna van Westervelt. Frederika sterft kinderloos en laat haar bezit, de noordelijke helft van De Essenburg, na aan Aleyda.
Bronnen: Kasteel de Essenburg - Guus Pauwels, Wikipedia, De Harderwijkse Vermeer's, essenburgh.com, Biographisch woordenboek der Nederlanden, kasteleningelderland.nl, Wikipedia, Beeldarchief Gilde Deventer, Nederland's Adelsboek, GenWiki Gelderland
Webpagina gemaakt, en onderzoek gedaan, door Tanya Sandberg-Barrow