vorige pagina   home   volgende pagina
   
Station Hulshorst
 
Het adres van Station Hulshorst is: Oudeweg 121, 8077 ST te Hulshorst
 
De Sandbergs hadden grote invloed in Harderwijk en Nunspeet, maar vooral in Hierden. Heribert Willem Aleid baron Sandberg van Essenburg stond samen met mr. Hendrik van Meurs, burgemeester van Harderwijk en bewoner van huize Hulshorst, grond af voor de aanleg van een spoorlijn van Amersfoort naar Zwolle. Als voorwaarde stelden zij dat ten eeuwige dage een trein zou stoppen op een nabij Hulshorst te bouwen station. De Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij ging hiermee akkoord. Dit resulteerde in station Hulshorst, dat op 20 augustus 1863 werd geopend. Na de uitbreiding met een tweede verdieping in 1876, kreeg het zijn huidige vorm.

Het station gold als het station van de High Society, dit vanwege de aanwezigheid van voorname, al dan niet adellijke families in directe omgeving. De grond was toentertijd eigendom van de familie Sandberg. Zij lieten door het bos een grindweg naar het station aanleggen (de Essenburgweg) en hadden een alleen voor hen toegankelijk hekje naar het perron. Ook de burgemeester van Harderwijk, had middels eigen weg en hekje toegang.

De Essenburgweg

Het stations-gebouw is een uniek Centraal spoorwegstation en is uitgevoerd in de kleinste klasse. Het ligt tussen Harderwijk en Nunspeet en had tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw ook nog een rangeer spoor ten behoeve van de bosbouw. De omgeving is zeer bosrijk en dat maakte het station ook uniek. Het station ligt samen met een paar huizen vrij ver van het dorp midden in de bossen.

Nadat de NCS was opgegaan in de Staatsspoorwegen in 1919 bleef het station bestaan. Ook toen NS in 1938 werd opgericht bleef het station open.

Na de Tweede Wereldoorlog moest het station het vooral hebben van vakantiegangers en de NS-Dagtochten, waarbij voor wandelaars in de uitgestrekte bossen routes werden uitgezet.

Het station is in 1974 op de monumentenlijst geplaatst, maar toen niet gesloten, omdat er een servituut op zou rusten. Toen na de oorlog de spoorwegen het station wilden opheffen, heeft de familie van Voorst van Beesd als eigenaar van Huize Hulshorst aangedrongen op het nakomen van het servituut.

Aangezien het station op zo'n 3 kilometer van het centrum van Hulshorst ligt, moest het station het de laatste decennia vooral van het toerisme hebben. Uiteindelijk verdween het station op 31 mei 1987 uit het spoorboekje, toen er door de opening van Amersfoort Schothorst geen tijd in de dienstregeling meer over schoot voor een stop in Hulshorst.

Het stationsgebouw doet nu dienst als woning. Het gele gebouw rechts is een onderstation.

Station Hulshorst
 
 
 
1910
 
Station Hulshorst in 1913, versierd ter gelegenheid van het 50-jarige bestaan van de NCS. Foto uit het gedenkboek Dienstorder 621 van de Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij, 1913.
 
 
Zwolse Courant 1886
De dichter Gerrit Achterberg vroeg zich vroeger eens af waarom dit stationnetje van Hulshorst zo afgelegen ligt. Welnu, toen in het midden van de vorige eeuw de spoorlijn Utrecht-Zwolle werd aangelegd, was dit voor de streng Calvinistische plaatselijke bevolking van de noordwest Veluwe een omstreden zaak. Men had het niet zo op die nieuwigheden en sommigen zeiden zelfs: "Noen komt de zwarte duvel eiges hier". Vandaar dat stations vaak op enige afstand van stad of dorp kwamen te liggen. Zo ook Hulshorst. Trouwens daar was waarschijnlijk helemaal geen station gekomen als de adellijke heren van het kasteel Essenburg en huize Hulshorst hun invloed niet hadden doen gelden en er op gewezen hadden hoe belangrijk dit station was voor het toen omvangrijke houttranssport. Maar belangrijker dan hout was wel het transport van de adellijke heren en dames zelf. Het station kwam daarom op korte afstand van de adellijke huizen te liggen.
Gedicht van Gerrit Achterberg over station Hulshorst, geschreven in 1936. Knipsel uit onbekend blad. Achterberg was een beroemd dichter, maar hij staat vooral bekend om de moord op zijn hospita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baron HWA Sandberg woonde op het Kasteel De Essenburg
 
Mr. Hendrik van Meurs, burgemeester van Harderwijk en bewoner
van huize Hulshorst
   
   
Bronnen: genealogieonline.nl, Martin van Leeuwen, nicospilt.com, wikipedia, Google maps, stationsweb, wikipedia, langs de rails, zwolse courant
Webpagina gemaakt, en onderzoek gedaan, door Tanya Sandberg-Barrow