vorige pagina   home   volgende pagina
   
1824 -1893
Albertine Sandberg
Portret van Albertine Sandberg gemaakt door H. Siebert in 1853
 

Jonkvrouwe Albertine Sandberg is geboren te Utrecht op 10 april 1824 en overleden te Haarlem op 18 oktober 1893.

Op 1 december 1848 te Haarlem trouwt Albertine met Mr. Floris Willem baron van Styrum (1801-1874). Hij is de zoon van baron Mr. Jan van Styrum en Johanna Anna van Vollenhoven.

 
De Grondwetsherziening van 1848 legde de basis voor het huidige stelsel van parlementaire democratie in Nederland. Sinds deze herziening van de Nederlandse Grondwet is niet langer de Koning, maar zijn de ministers verantwoordelijk voor het beleid. De Tweede Kamer der Staten-Generaal kreeg veel meer invloed en wordt bovendien rechtstreeks - weliswaar voorlopig nog door een beperkte groep kiezers - gekozen.
 
Floris Willem baron van Styrum heeft de titel: Militaire Willemsorde Ridder 4e klasse.
Hij was dokter in de rechten, werd advocaat in Haarlem, daarna plaatsvervangend vrederechter en plaatsvervangend rechter. In 1856 werd Floris president van de rechtbank van eerste aanleg te Haarlem (arrondissementsrechtbank). Hij was lid van de Provinciale Staten van Holland, en buitengewoon lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Hij was directeur Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem, secretaris en thesaurier, en deken van de St. jacobsgilde te Haarlem.
volledige stamboom
 
1731-1808 - Rudolf Sandberg
1768-1843 - Albertus Sandberg 1778-1854 - Samuel J. Sandberg
1794-1877 - Johan Sandberg 1819-1895 - Heribert W.A.
1824-1893 - Albertine Sandberg
1843-1907 - Cornelis J.
  1874-1959 - Rudolph A.P.
1912-2004 - Adolphe T.G.
1940 - Rudolphe G.P.
1965 - Robert A.Th. 1966 - Edgar R.
 
Portret vanFloris Willem van Styrum
gemaakt door H. Siebert in 1853
Foto van Floris Willem van Styrum
gemaakt in 1875 door fotograaf
A. Greiner
Bronnen: Genealogieonline, Nederlands's Adelsboek, Wikipedia, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Webpagina gemaakt, en onderzoek gedaan, door Tanya Sandberg-Barrow