vorige pagina   home   volgende pagina
   
1843-1907
Jhr. Cornelis Johannes Sandberg, heer van Essenburg
Foto van Cornelis Johannes Sandberg
Bron: foto's uit eigen collectie. Tekst op de achterkant van de foto's is geschreven door Georges Sandberg (1912-2004)
 

1843 Cornelis Johannes is geboren

1865 Cornelis Johan Baron Sandberg van Essenburg is getrouwd met Louise Christine Egbertine Francesca van Haersolte van Zuthem op 30 augustus 1865 te Zwolle (Overijssel), hij was toen 22 jaar oud, zij was toen 24 jaar oud. Van Haersolte is een oud adellijk geslacht uit Overijssel waarvan leden sinds 1814 behoren tot de Nederlandse adel van het koninkrijk.

 
 
Foto van Cornelis Johannes Sandberg met Louise Christine Egbertine Francesca van Haersolte van Zuthem
 
1867 Jhr. Heribert W.A. Sandberg, heer van Essenburg (1867-1945) is geboren.

1870 Jhr. Honnoré A.H. Sandberg is geboren, en overlijdt na 9 weken.
 
 
1872 Honnoré A.H. baron Sandberg (1872-1956) is geboren in huize Bannink

1874 Jhr. Rudolph A.P. Sandberg (1874-1959) is geboren in huize Bannink

1879 Jkvr. Adriana P. Sandberg (1879-1956) is geboren
 
 
1880 Jonkheer C.J. Sandberg tot Essenburg geeft rond 1880 de opdracht aan architect S.J.H. Trooster om aan de stadsgracht in Zwolle, pal naast zijn schoonouders Honnoré .A.D.J Baron van Haersolte van Zuthen (1811-1887) en zijn vrouw Sara Sophia Hermanna Sichterman (1816-1891) een vrijstaand huis te bouwen, in een Eclectische bouwstijl met Neo-Renaissancistische elementen. Adres Stationsweg 2, op de hoek met (Klein) Weezenland (vanaf 1933 Burgemeester van Roijensingel).

Aan de rechterzijde zien we het huis van zijn schoonouders, Klein Weezenland 8, een oorspronkelijk verdiepingloos buitenhuisje, daterend van 1842, werd in 1852 verbouwd en uitgebreid met twee vleugels (uitgevoerd door de Zwolse timmerman M. de Groot).

Een tweede verbouwing - een extra verdieping - volgt in 1900 door nieuwe bewoners gedaan. Deze zien we toegepast op de foto vanaf de overkant van het water. (latere adres: Burgemeester van Roijensingel 8) Tevens staat er dan ook een tuinhuisje tussen de huizen, gebouwd in 1891 door J. ten Doesschate en in 1907 verbouwd tot woning (latere adres: Burgemeester van Roijensingel 9).

In 1906 Is het huis aan de Stationsweg 2 verkocht.

1895 Cornelis Johan erft Kasteel de Essenburg bij het overlijden van zijn vader in 1895 (Heribert Willem Aleid Jhr. Sandberg van Essenburg). De oudste broer van Cornelis Johan - Samuel Johannis (1842-1880) - overlijdt al op 37 jarige leeftijd (15 jaar voordat zijn vader is overleden), daarom gaat het kasteel rechtstreeks naar Cornelis Johan.
 
Kasteel de Essenburg rond 1930
volledige stamboom
 
1731-1808 - Rudolf Sandberg
1768-1843 - Albertus 1778-1854 - Samuel J. Sandberg
1819-1895 - Heribert W.A.
1843-1907 - Cornelis J.
1874-1959 Rudolph A.P.
1912-2004 - Adolphe T.G.
1940 - Rudolphe G.P.
1965 -
Robert A.Th.
1966 -
Edgar R.
 

De naam Van Haersolte komt voor het eerst voor in het jaar 1133, wanneer Benselmus de Harsolthe genoemd wordt als getuige in een akte van schenking van Rudolf heer van Steinfurth aan het klooster te Leitthe.

Algemeen wordt aangenomen, dat Bartold van Haersolte, die in 1355 als ridder wordt vermeld, de stamvader van het geslacht is. Hij was waarschijnlijk een zoon van de Zwolse schepen Goert van Haersolte, maar dit is niet bewezen.

Het geslacht Van Haersolte behoorde tot de inheemse Overijsselse adel en werd reeds vroeg door de bisschoppen van Utrecht met goederen beleend waaronder de hof te Haerst. Daarnaast bezat het ook allodiale goederen. De adellijke families werden meestal genoemd naar de plaats, waar het stamgoed gelegen was, bijvoorbeeld Van Zuthem, Van Isselmuden, Van Ittersum en Van Voorst. Zo ook de familie Van Haersolte, tot in de 17 eeuw ook wel Van Haerst genoemd. Deze familie had namelijk als stamgoed de hof te Haerst, gelegen in Zwollerkerspel.

Van Haersolte wapen

Een havezathe is een ridderhofstede. Wilde men verschreven worden in de Ridderschap van Overijssel, dan moest men kunnen bewijzen, dat men van riddermatige afkomst was, en men moest een havezathe bezitten.
De havezathe Haerst, die Sweer van Haersolte in 1624 had laten bouwen, kwam in 1643, toen Sweer overleed, aan zijn zoon Rutger van Haersolte van Haerst. Deze overleed kinderloos in 1674. Bij zijn testament van 1 november 1674 benoemde hij tot erfgenaam van de havezathe Haerst zijn neef Rutger van Haersolte tot Herxen, waarbij hij de erfenis bezwaarde met een fidei commis van de eerste opvolger tot de vierde graad. De zonen kwamen vóór de dochters, de oudsten vóór de jongsten en de opvolg(st)er moest trouwen met iemand van adellijke afkomst. Anthony Adolf van Haersolte en zijn broer Rutger Zwier waren de erfgenamen in de tweede graad. De zoon van Rutger Zwier van Haersolte was de erfgenaam in de derde graad. Hij overleed in 1783. De nakomelingen van de jongste zoon van Rutger van Haersolte tot Herxen (de erfgenaam in de eerste graad) lieten zich nu in het bezit van de havezathe stellen, niet zonder tegenstand van andere bloedverwanten. Hierdoor ontstond een lang en kostbaar proces tussen Johanna van Haersolte, weduwe van Jan Gerrit Blankvoort, aan de ene kant en haar broer Coenraad Willem van Haersolte tot Eisen met zijn kinderen aan de andere kant. Als gevolg hiervan moest de eens zo mooie havezathe, die in 1726 nog een jaarlijkse opbrengst van f 3228, 40 had, rond 1800 met schulden beladen verkocht worden, evenals de daaronder ressorterende onroerende goederen. Het huis zelf werd kort daarop gesloopt.
Opvallend is het grote aantal havezathes, dat een Van Haersolte als bezitter gehad heeft: Haerst, de Doorn, Zuthem, Wolfshagen, Herxen, Egede, Paeslo, Kranenberg, de Leemcule, Westerveld, Oldenhof, Eisen, Borgel, Breden horst, Hoenlo en Toutenburg in Overijssel; Yrst, Staverden, Zwaluwenberg en Bredevoort in Gelderland.

Het was blijkbaar de strategie van de familie zoveel mogelijk havezathes in voorraad te hebben, niet alleen als beleggingsobject, maar ook om op de gewenste tijdstippen een lid van de familie in de Ridderschap verschreven te hebben. In dit kader paste ook een gerichte huwelijkspolitiek, die ook duidelijk aanwezig was, getuige de vele huwelijken tussen de Van Haersoltes onderling. Zo poogde men de bezittingen in de familie te houden.

 
De Bannink
Zwolsche Courant 1876
Koetsier-huisknecht
Twentsche Courant 1914
Drijfjacht landgoed De Bannink
De Eembode 1898
Landbouwbelang
In het midden het huis van CJ Sandberg, rechts daarnaast het huis van zijn schoonvader (tussen de twee huizen een tuinhuisje).
Honnoré .A.D.J van Haersolte v Zuthen (1811-1887) Bron: foto uit eigen collectie. Tekst op de achterkant van de foto's is geschreven door Georges Sandberg.
 
Het huis van schoonvader Honnoré van Haersolthe
Het huis van Cornelis Johannes Sandberg
Gezinsfoto van Cornelis Johan Sandberg anno 1905
v.l.n.r.:

Achter:
Cornelis Johannis Sandberg tot Essenburg (1843-1907) op de foto dan 63 jaar;
Maria Wouterina van Opheusden (1876-1940), 1e vrouw van Heribert Willem Aleid, op de foto 29 jaar (ze zijn gescheiden in 1909);
Adriana Petronella Sandberg tot Essenburg, roepnaam Jeanne (1879-1956), (dochter van C.J. Sandberg en zijn vrouw L.C.E.F. barones van Haersolte), ongetrouwd, op de foto 26 jaar;
Louise Christine Egbertine Francoise Barones van Haersolte (1840-1922), op de foto 65 jaar;
Rudolph Antoinie Peter Sandberg tot Essenburg (1874-1959), op de foto 31 jaar;

Onderste rij:
Honore Anton Herman Sandberg tot Essenburg (1872-1956), op de foto 33 jaar;
Cornelis Johannis Sandberg tot Essenburg (1901-1976) (roepnaam Johan), op de foto 4 jaar;
Heribert Willem Aleid Sandberg tot Essenburg (1867-1945), op de foto 38 jaar;
Catharina Magdalenda Sandberg tot Essenburg van Reede (1876-1945), 1e vrouw van Honoree Anton Herman (gescheiden in 1916).

Helemaal links zie je nog iemand achter het raam, dit is waarschijnlijk iemand van het personeel.

bron: Rijke baronnen en bezitloze paters, 375 jaar De Essenburgh door Martijn Pijnenburg. En deze foto samen uitgeplozen met Folkert en Hans van Westervelt Sandberg.
Foto uit privé collectie. Tekst op de achterkant van de foto's is geschreven door Georges Sandberg (1912-2004).
V.l.n.r.: C.J. Sandberg, mogelijk Honnoré (Anton) Sandberg (1872-1956) en zijn 1e vrouw Catharina Magdalena van Reede (1876-1945), Louise CEF van Haersolte (1840-1922), Rudolph AP Sandberg (1872-1956)
Foto uit privé collectie.
V.l.n.r.:
Louise CEF van Haersolte (1840-1922), C.J. Sandberg, mogelijk Amélie Coblijn (1872-1934) & Rudolph AP Sandberg (1872-1956)
De Grote Depressie (1873-1896) of Lange Depressie was een wereldwijde economische crisis van 1873 tot 1896 die volgde op de sterke economische groei die in gang was gezet door de tweede industriële revolutie in de tien jaar na de Amerikaanse Burgeroorlog.

In die tijd werd het de Grote Depressie genoemd en behield deze titel tot aan de Grote Depressie van de jaren 1930.

Deze depressie werd gekenmerkt door algemene deflatie en de lage groei die begon in 1873 en eindigde rond 1896, maar had niet de ernstige economische teruggang en spectaculaire terugval van de laatste Grote Depressie.
De Nederlandse Hervormde kerk Hierden is voortgekomen uit een in 1659 gestichte school, die tevens dienst deed als evangelielokaal. In 1741 werd dit gebouw verheven tot kerk. in 1790 en 1827 onderging het gebouw een uitbreiding om in 1851 plaats te maken voor het huidige gebouw. De eerste steen werd door jonkheer Samuel Johannes Sandberg (1778-1854) gelegd (Grootvader van Cornelis). Het torenuurwerk is afkomstig uit het oude stadhuis van Harderwijk. Eerst was het een zaalkerk, dat na 1937 werd verbouwd tot een kruiskerk.

In 1903 kreeg de kerk een nieuw orgel. De plaquette onder het orgel herinnert aan de geldinzameling voor het instrument, er staat:
“Ter dankbare herinnering aan al de gevers; in het bijzonder aan Jhr. C.J. Sandberg van Essenburg, H. Ardelerhof en J.M. van Voorst van Beest. Hierden, 11 oct 1903. Inwijdingstekst Psalm 98:5, 6.”
1903 Cornelis Johan Jhr. Sandberg van Essenburg beheerde het landgoed tot zijn dood in 1907. Deze jonker en zijn gezin leefden, ondanks de malaisetijd, op nogal ruime voet en het landgoed ging achteruit. Het einde van de Sandberg-tijd op De Essenburg kwam in zicht. Ondanks dat het niet zo best ging met het landgoed heeft Cornelis Johan Sandberg in 1903 toch één derde deel van de kosten van een nieuw pijporgel in de Hervormde Kerk in Hierden betaald.

1907 Cornelis Johannes is op 24 april 1907 overleden te Kasteel de Essenburg in Hierden. Hij is onder grote belangstelling van de lokale bevolking bijgezet in de grafkelder van de familie Sandberg.
CJ Sandberg bijgezet onder grote belangstelling. Inzet van krant hiernaast (linksonder)
Overveluwsch Weekblad 1907
CJ Sandberg overleden
Uit privé collectie
1910 De douairière Louise Christine Egbertine Francesca van Haersolte van Zuthem, geboren baronesse van Haersolte woonde met haar dochter op het kasteel. Ze hadden drie dienstbodes in het 19 vertrekken tellende huis.
In een folder van herderewich.nl staat een mooi stukje over het personeel van onder andere CJ Sandberg rondom Kasteel De Essenburg:
 
Cornelis Johannes Sandberg
Schilderij van Cornelis Johannes in zijn jonge jaren. Bron: uit privé collectie familie van Westervelt Sandberg
Louise Christine Egbertine Francesca van Haersolte van Zuthem
 
Notaris Neeb te Harderwijk heeft in de periode 1888 - 1920 de geldzaken van de familie Sandberg vastgelegd
akte nr. datum brevet Minute namen,voornemen en woonpl. der partijen aanwijs,ligging, prijs goederen
451 1888-01-19   openbare verkoop Constantijn Leonoor van den Bergh te Nunspeet qq. van enige houtgewassen liggende onder Harderwijk en Nunspeet toebehorende aan Heribert Willems Aleid Baron Sandberg van Essenburg te Nunspeet en anderen voor fl.8123,75.
693 1889-01-10   openbare verkoop. Constantijn Leonoor van den Bergh te Nunspeet qq. van houtgewassen oor Herbert Willem Aleid Baron Sandberg onder Nunspeet en anderen gelegen onder Nunspeet, Ermelo en Harderwijk fl.25561,75.
711 1889-01-31 toestemming tot
doorhaling
  Herbert Willem Aleid Baron Sandberg te Nunspeet.  
838 1889-08-12 toestemming tot
doorhaling
  Heribert Wilem Aleid Baron Sandberg van Essenburg onder
Nunspeet.
 
858 1889-09-21   depot holographischen
uiterste wil.
Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van Essenburg onder
Nunspeet.
 
940 1890-02-21   openbare verkoop Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van Essenburg onder
Nunspeet.
van gehakte dennen op Beekhuizen
onder Ermelo voor fl.26,90.
1008 1890-05-19   uiterste wil Heribert Willem Aleid Baron Sandberg tot Essenburg te Hulshorst
Gemeente Ermelo.
 
1140 1890-12-15 toestemming tot
doorhaling
  Heribert Willem Aleid Baron van Sandberg van Essenburg onder
Nunspeet.
 
1234 1891-03-10   openbare verkoop Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van Essenburg onder Nunspeet van eenige percelen gehakte dennen in het Leuvenumsche Bosch onder Ermelo
voor fl.150,25.
1279 1891-04-07 toestemming tot
doorhaling
  Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van Essenburg te Hulshorst
gemeente Ermelo
 
1280 1891-04-07 toestemming tot
doorhaling
  Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van Essenburg te Hulshorst
gemeente Ermelo.
 
1281 1891-04-07 volmacht
grootboek
  Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van Essenburg te Hulshorst
gemeente Ermelo.
 
1343 1891-05-12   openbare verkoping ten verzoeke van Heribert Willem Aleid Baron Sandberg te Nunspeet en anderen van eenige perceelen / voor het Elspeterbosch aan de Uddelerheegde
voor fl.431,75.
1508 1891-10-26 toestemming tot
doorhaling
  Jonkheer Meester Rudolph Antoni Peter Sandberg tot den Essenburg
onder Harderwijk.
 
1509 1891-10-26   schuldbekentenis met onderzetting Johannes van Raalten te Harderwijk qq aan Jonkheer Meester Rudolph Antoni Peter Sandberg tot Essenburg te Hierden gemeente
Harderwijk qq.
 
1623 1892-02-12 volmacht
grootboek
  Jonkheer Meester Rudolph Antonie Petrus Sandberg te Hierden
gemeente Harderwijk.
 
1649 1892-03-05   toeslag Cornelis van de Bunte te Nunspeet gemeente Ermelo voor zich en
qq en anderen aan Jonkheer Meester Rudolph Antoni Peter Sandberg van Essenburg te Hierden gemeente Harderwijk
van hooi- en bouwland en huizen met schuur, erf en tuin onder Harderwijk
voot fl.15579,-.
1707 1892-05-11   openbare verkoping ten verzoeke van Egbert Julius Vitringa en Heribert Willem Aleid Baron Sandberg beiden onder Nunspeet en Rein Mouw te Elspeet
gemeente Ermelo allen qq en anderen.
van enige percelen turf en gehakte dennen voor fl.311,75.
1771 1892-06-25 toestemming tot
doorhaling
  Jonkheer Meester Rudolpg Antonie Peter Sandberg te Hierden
gemeente Harderwijk.
 
1876 1892-09-28 toestemming tot
doorhaling
  Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van Essenburg te Hulshorst
gemeente Ermelo
 
1877 1892-09-28 toestemming tot
doorhaling
  Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van Essenburg te Hulshorst
gemeente Ermelo
 
1935 1892-11-25   openbare verkoping ten verzoeke van Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van Essenburg onder Nunspeet. van gehakte dennen onvervoerd liggend in het Leuvenumsche bosch onder
Ermelo voor fl.316,50.
2049 1893-02-20 toestemming tot
doorhaling
  Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van Essenburg te Hulshorst
gemeente Ermelo.
 
2115 1893-04-17 toestemming tot
doorhaling
  Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van Essenburg te Hulshorst
gemeente Ermelo.
 
2135 1893-05-04   verkoop Johanna Maria Rambonnet weduwe van Egbert Julius Vitringa te Nunspeet en anderen aan Jonkheer Mr. Rudolph Anthonie Peter Sandberg totEssenburg te Hierden Gemeente Harderwijk van twee bouwmans woningen "Gentenerf"en "Veldzicht" met bouwland enz. onder Ermelo voor
fl.33780.
2139 1893-05-09   openbare verkoping Ten verzoeke van Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van
Essenburg onder Nunspeet Gemeente Ermelo qq en anderen
van enige percelen turf onder Ermelo en
Apeldoorn voor fl.126,-
2150 1893-05-15 toestemming tot
doorhaling
  Jonkheer Mr. Rudolph Antonie Peter Sandberg tot Essenburg te
Hierden Gemeente Harderwijk.
 
2162 1893-05-26   scheiding Anthonia Catharina Junius van Hemert en hare echtgenoot Jonkheer Meder Rudolph Anthonie Peter Sandberg tot Essenburg qq. Beiden
te Hierden Gemeente Harderwijk.
 
2171 1893-06-02 toestemming tot
doorhaling
  Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van Essenburg onder
Nunspeet Gemeente Ermelo.
 
2360 1893-12-12   depot holographischen
uiterste wil
Heribert Willems Aleid Baron van Sandberg van Essenburg te
Hulshorst Gemeente Ermelo.
 
2361 1893-12-12   terugname depot holographischen uiterste
wil
Heribert Willems Aleid Baron van Sandberg van Essenburg te Hulshorst Gemeente Ermelo.  
2375 1894-01-05   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk qq voor Jonkheer Meester Rudolph Antoni Petrus Sandberg tot Essenburg te Hierden
Gemeente Harderwijk.
van houtgewassen op stam staande onder Harderwijk en Ermelo voor fl.2168,-.
2384 1894-02-22 toestemming tot doorhaling   Heribert Willem Aleid Baron van Sandberg van Essenburg te Hulshorst onder Ermelo ten behoeve van Hartger Jager onder
Ermelo.
 
2465 1894-05-17   schuldbekentenis met onderzetting. Hermanus van Olst te Nunspeet aan Willem de Valk aldaar als lasthebber van Jonkvrouwe Henriette Frederique Jeanne Pauline Sandberg douariere van Meester Danieël Adriaan Graaf van
Limburg Stirum.
 
2472 1894-05-23   openbare verkoping ten verzoeke van Jonkheer Meester Rudolph Antoni Peter Sandberg
te Hierden Gemeente harderwijk en anderen voor het Elspeterbos te Ermelo en de Uddelerheegde te Apeldoorn.
van enige percelen turf en bomen onder Ermelo voor fl.297,25.
2498 1894-06-16   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van Essenburg te Hulshorst
Gemeente Ermelo en anderen
van enige percelen gras te veldstaande onder Harderwijk en Ermelo voor
fl.3390,-.
2505 1894-06-24   openbare verkoping Arnold van Scherpenzeel te harderwijk als lasthebber van Heribert
Willem Aleid Baron Sandberg te Hulshorst Gemeente Ermelo en anderen.
van percelen gras te veld staande onder Harderwijk en Nunspeet voor fl.4346,-.
2580 1894-09-15   schuldbekentenis met onderzetting. Willem Bos te Hierden Gemeente Harderwijk aan Jan Vermeer te
Harderwijk als lasthebber van Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van Essenburg onder Nunspeet.
 
2621 1894-11-15 toestemming tot doorhaling   Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van Essenburg te Hulshorst
Gemeente Ermelo ten behoeve van Hendrik van Regteren en Johanna van Noord te IJsselmuiden.
 
2709 1895-01-24   terugname holographischen uiterste
wil
Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van Essenburg te Hulshorst Gemeente Ermelo.  
2710 1895-01-25   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van Essenburg te Hulshorst
Gemeente Ermelo.
van akkermaalshout, bomen op stam, rijzen en andere houtwaren onder
Harderwijk en Ermelo voor fl.7199,-.
2711 1895-01-26   depot holographischen
uiterste wil
Herbert Willem Aleid Baron Sandberg van Essenburg te Hulshorst
Gemeente Ermelo.
 
2717 1895-01-31   schuldbekentenis met onderzetting. Lubbert van Zeeburg te Doornspijk aan Jan Vermeer te Harderwijk
als lasthebber van Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van Essenburg te Hulshorst Gemeente Ermelo.
 
2720 1895-02-01 toestemming tot doorhaling   Jonkheer Meester Rudolph Antoni Peter Sandberg tot Essenburg te Hierden Gemeente Harderwijk ten behoeve van Brand Timmer en
anderen.
 
2726 1895-02-06 toestemming tot doorhaling   Jonkheer Meester Rudolph Antoni Peter Sandberg toto Essenburg te Hierden Gemeente Harderwijk ten behoeve van de Vennotschap Nunspeeter Hotel- en Bouwmaatschappij te Nunspeet.  
2727 1895-02-06 toestemming tot doorhaling   Jonkheer Meester Rudolph Antoni Peter Sandberg tot Essenburg te Hierden Gemeente harderwijk ten behoeve van de Naamlooze Vennootschap Bouwmaatschappij "Nieuw Ermelo"' te Ermelo.  
2786 1895-04-13   schuldbekentenis met onderzetting. Evert Hop te Tonsel Gemeente Harderwijk aan Jan Vermeer te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Meester Rudolph Antoni Peter Sandberg tot Essenburg te Hierden Gemeente Harderwijk.  
2817 1895-05-07   openbare verkoping ten verzoeke van Jonkheer Meester Rudolph Antoni Peter Sandberg te Hierden Gemeente harderwijk en Rein Mouw te Elspeet voor de Naamloze Vennootschap "Het Elspeter Bos" te Ermelo. van enige percelen turf in het Elspeterbosch onder Ermelo voor fl.237,50.
2823 1895-05-09   verkoop Johannes Hop onder Nunspeet als lasthebber van Vrouwe Mathia Jacoba Eijck van Zuijlichem, douarière van Jonkheer Samuel Johannes van Westerveld Sandberg te Utrecht voor de minderjarige Jonkheer Heribert Willem Aleid van Westerveld Sandberg aan Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van Essenburg te Hulshorst
Gemeente Ermelo.
van een perceel hooiland met zand en de onverdeelde helft in een perceel hooiland met zand alles onder Harderwijk voor fl.1600,-.
2846 1895-06-08   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van Essenburg te Hulshorst
Gemeente Ermelo en anderen.
van te veld staande grasgewassen onder Harderwijk en Ermelo voor fl.2162,-.
2858 1895-06-15   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van Heribert Willem Aleid Baron van Sandberg te Hulshorst Gemeente
Ermelo.
van te veld staande grasgewassen onder Harderwijk en Ermelo voor fl.3324,-.
3029 1896-01-04   verkoop Geziena Johanna van Daverveldt, weduwe van Doctor Albertus Dithmar Huijsman te Harderwijk en anderen aan Carel Frederic Herman Putman Cramer aldaar als lasthebber van Jonkheer Meester Rudolph Antonie Petrus Sandberg van Essenburg te Hierden
Gemeente Harderwijk.
van een perceel bouwland genaamd "De Drie Sint Joris Kampen" onder Ermelo voor fl.1600,-.
3031 1896-01-08   boedelbeschrijving ten verzoeke van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg tot Essenburg te s'Gravenhage van de nalatenschap van Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van Essenburg.  
3037 1896-01-17   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg te s'Gravenhage en anderen. van houtgewassen onder Ermelo en Harderwijk voor fl.7661,-.
3069 1896-02-01 toestemming tot doorhaling   JonkheerMeester Rudolph Anthonie Peter Sandberg tot Essenburg te Hierden gemeente Harderwijk ten behoeve van de Naamlooze Vennootschap "Bouwmaatschappij Nieuw Ermelo" te Ermelo.  
3098 1896-03-05 toestemming tot doorhaling   Augustus Gijsbertus Mulié te Harderwijk voor de erven van Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van Essenburg ten behoeve van
Reijnt Johan Smijter te Diepenveen.
 
3131 1896-04-27 toestemming tot doorhaling   Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg tot Essenburg onder Ermelo ten behoeve van Hendrik van den Hardenberg te Elspeet gemeente
Ermelo
 
3148 1896-05-13   openbare verkoping ten verzoeke van Jonkheer Meester Rudolph Antoni Peter van Sandberg te Hierden gemeente Harderwijk en Gerrit Mouw te Elspeet gemeente Ermelo voor de naamloze Vennootschap "De
Uddelerheegde"te Apeldoorn en anderen.
van enige percelen turf onder de gemeenten Ermelo en Apeldoorn voor fl. 240,15.
3181 1896-06-20   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg onder Nunspeet. van gras te veld staande onder
Harderwijk, Nunspeet en Ermelo voor fl.4717,-.
3186 1896-07-02   inzet Jan Vermeer te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Ermelo en anderen.  
3194 1896-07-09   toeslag Jonkheer Meester Rudolph Antoni Peter Sandberg tot Essenburg te Hierden gemeente Harderwijk voor zich en als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Ermelo en anderen aan Frank van Vloten te Hulshorst onder Nunspeet als lasthebber van Constace Wilhelmina Henriette Joanna Lans aldaar en anderen. van twwe erven met bouwland, weiland, hooiland en hakhout in Hoophuizen onder de gemeente Nunspeet en enige bomen aldaar voor fl.32085,-.
3277 1896-10-14 toestemming tot doorhaling   Jonkheer Johannes Cornelis Sandberg van Essenburg onder Ermelo ten behoeve van Evert ten Napel Hermanus Jacobuszoon te Stad
Vollenhove.
 
3299 1896-11-06   scheiding Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Ermelo en anderen van de nalatenschap van Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van Essenburg onder Ermelo en anderen van de nalatenschap van Heribert Willem Aleid Baron Sandberg van
Essenburg
 
3300 1896-11-06 volmacht groot-
boek in blanco
  Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Ermelo en anderen.  
3306 1896-11-19 volmacht groot-
boek in blanco
  Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Ermelo.3307  
3336 1897-01-02 toestemming tot doorhaling   Jonkheer Meester Rudolph Antonie Petrus Sandberg tot Essenburg te Hierden ten behoeve van de Bouwmaatschappij Nieuw Ermelo te
Ermelo.
 
3338 1897-01-08   openbare verkoping Jan Vermeer te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Meester Rudolph Antonie Petrus Sandberg te Hierden Gemeente Harderwijk en Rein Mouw te Elspeet gemeente Ermelo voor het Elspeterbosch
te Ermelo en van anderen.
van Akkermaalshout, bomen op stam, gehakte dennen te Elspeet gemeente Ermelo en te Udel gemeente Apeldoorn
voor fl.6403,50.
3350 1897-01-15   openbare verkoping Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet en anderen van akkermaalshout, bomen op stam, gehakte bomen, dennen en rijzen onder Ermelo en Harderwijk voor fl.7309,25.
3409 1897-03-05 toestemming tot doorhaling   Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet ten behoeve van Harmen , Lubbertje en Jannetje
Nagelhout onder Nunspeet.
 
3410 1897-03-05   depot Hologr. uiterste wil Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet.  
3423 1897-03-29 toestemming tot doorhaling   Jonkheer Meester Rudolph Antonie Peter Sandberg tot Essenburg te
Hierden gemeente Harderwijk ten behoeve van Wouter Beelen aldaar.
 
3452 1897-04-23   openbare verkoping ten verzoeke van Jonkheer Henri François Marie Elisa Sandberg tot
Essenburg te Apeldoorn.
van enige percelen turf in het Veen te
Leuvenum onder Ermelo voor fl.24,75.
3454 1897-04-26   Inzet Arnoldus van Scherpenzeel als lasthebber van Jonkheer Meester Rudolph Antonie Petrus Sandberg tot Essenburg te Hierden
gemeente Harderwijk.
 
3462 1897-05-04   openbare verkoping ten verzoeke van Jonkheer Meester Rudolph Antonie Petrus Sandberg tot Essenburg te Hierden gemeente Harderwijk en Rein
Mouw te Elspeet voor het Elspeterbos te Elspeet e.a.
van enige percelen turf onder Ermelo en Apeldoorn voor fl.271,-.
3466 1897-05-10   toeslag Jonkheer Meester Rudolph Antonie Petrus Sandberg tot Essenburg te Hierden gemeente Harderwijk aan Hendrik Arendsen Hendrikszoon onder Harderwijk en anderen van bouw-, wei- en graslanden met diverse woningen , hakhout, heide en dennenbossen onder Harderwijk en
Ermelo voor fl.70947,-.
3468 1897-05-10   verkoop Jonkheer Meester Rudolph Antonie Petrus Sandberg tot Essenburg te Hierden gemeente Harderwijk aan Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet. van enige percelen hooiland, zand en oever onder Harderwijk en Nunspeet
voor fl.5000,-.
3469 1897-05-11   uiterste wil Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet.  
3492 1897-06-19   openbare verkoping Jan Vermeer voor en als mondelinge lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg te Nunspeet en anderen van enige percelen gras te veld staande onder Harderwijk en Nunspeet voor
fl.5129,-.
3571 1897-10-16 wisselprotest   ten verzoeke van Lambertus van Esveld te Harderwijk tegen Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Ermelo.  
3611 1897-12-17   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van
Jonkheer Meester Rudolph Antonie Petrus Sandberg tot Essenburg te Colschate gemeente Diepenveen.
van bomen en akkermaalshout op stam onder Harderwijk en Ermelo voor
fl.8759,-.
3623 1898-01-04   openbare verkoping Jan Vermeer te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Henri François Marie Elisa Sandberg van Leuvenum te Apeldoorn en
anderen.
van enige percelen akkermaalshout, bomen op stam en gehakte dennen onder
Ermelo voor fl.  326, -
3624 1898-01-05   openbare verkoping Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Jonkheer Meester Rudolph Antonie Petrus Sandberg te Diepenveen en Gerrit Mouw te Elaspeet voor de Naamloze Vennootschap "De
Uddelerheegte" te Apeldoorn
van enige percelen akkermaalshout, bomen op stam en gehakte dennen onder Apeldoorn en Ermelo voor fl.6500,25.
3634 1898-01-14   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johan Sandberg van Essenburg onder Ermelo en anderen van enige percelen akkermaalshout, winterhout, bomen op stam, gehakte eiken, essen en beuken brandpercelen en verdere houtgewassen onder Ermelo en
Harderwijk voor fl.5162,25.
3640 1898-01-15   verkoop Jonkheer Meester Rudolph Anthonie Petrus Sandberg tot Essenburg onder Diepenveen voor zich en als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Ermelo en anderen aan Alphonse Servais te Antwerpen. van de Leuvenumsche en Essenburgsche dennenbossen en het erf Beekhuizen onder Nunspeet, Ermelo en Harderwijk
voor fl.25000,-.
3666 1891-02-01 toestemming tot doorhaling   Jan Vermeer te harderwijk als lasthebber van Jonkheer Meester Rudolph Antonie Petrus Sandberg tot essenburg onder Diepenveen ten behoeve van Willem Lokhorst te Hierden Gemeente Harderwijk.  
3725 1898-04-06 toestemming tot
doorhaling
  Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Ermelo ten behoeve van Jan den Besten en Aaltje Hop.  
3744 1898-05-06   schuldbekentenis met onderzetting Jacob Michelsen onder Hulshorst gemeente Ermelo aan Jan Vermeer te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg te Hulshorst gemeente Ermelo.  
3747 1898-05-11   openbare verkoping ten verzoeke van Jonkheer Meester Rudolph Antoni Petrus Sandberg te Colmschate en Gerrit Mouw te Elspeet voor de Naamloze Vennootschap de Üddelerheegte" te Apeldoorn en
anderen.
van enige percelen turf onder Apeldoorn en Ermelo voor fl.189,50.
3748 1898-05-11   openbare verhuring ten verzoeke van Jonkheer Rudolph Antoni Petrus Sandberg te
Colmschate en Gerrit Mouw te Elspeet voor de Naamlooze Vennootschap de Üddelerheegte" te Apeldoorn en anderen.
van enige percelen heide onder Apeldoorn.
3753 1898-05-17   openbare verkoping ten verzoeke van Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg te Apeldoorn van enige percelen turf in het veen te
Leuvenum gemeente Ermelo voor fl.70,25.
3770 1898-06-11   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van
Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum te Apeldoorn
van percelen gras, aardappelen en andere veldgewassen te veld staande onder
Harderwijk voor fl.2642,-.
3775 1898-06-18   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet en anderen van enige percelen gras te veld staande onder Harderwijk en Nunspeet voor
fl.5577,-.
3803 1898-08-11 volmacht
grootboek
  Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Ermelo.  
3817 1898-09-03   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer François Marie Elisa Sandberg van Leuvenum te
Apeldoorn en anderen
van enige percelen nagras en andere veldvruchten onder de gemeente
Harderwijk voor fl.604,-.
3847 1898-09-20 toestemming tot doorhaling   Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Meester Rudolph Antoni Petrus Sandberg tot Essenburg te Colmschate ten behoeve van Aart Hop te Hierden gemeente
Harderwijk.
 
3864 1898-10-20   schuldbekentenis met onderzetting Hermanus van Olst onder Nunspeet aan Willem Hutten te Harderwijk als lasthebber van Jonkvrouwe Henriette Frederique Pauline Sandberg Douariere van Meester Daniel Adriaan Graaf van
Limburg Stirum te s'Gravenhage.
 
3866 1898-10-21 toestemming tot doorhaling   Jan Vermeer te Harderwijk als lasthebber van Jonkvrouwe Henriette Frederique Pauline Sandberg Douariere van Meester Daniel Adriaan Graaf van Limburg Stirum te s'Gravenhage ten behoeve van Aaltje Bast echtgenote van Evert van Beek te Nijkerk.  
3867 1898-10-21 toestemming tot doorhaling   Jan Vermeer te Harderwijk als lasthebber van Jonkvrouwe Henriette Frederique Pauline Sandberg Douariere van Mester Daniel Adriaan Graaf van Limburg Stirum te s'Gravenhage ten behoeve van
Hermanus van Olst te Nunspeet.
 
3870 1898-10-22   schuldbekentenis met onderzetting Hendrik Arendsen Hendrikszoon onder Harderwijk aan Willem Hutten te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Meester Rudolph Anthonie Peter Sandberg tot Essenburg te Colmschate .  
3878 1898-10-29   verkoop Willem Hutten te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Meester Rudolph Antonie Petrus Sandberg tot Essenburg te Colmschate gemeente Diepenveen aan Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet. van de bouwhof "De Hoef" met enige percelen bouwland, hakhout, opgaande bomen, kwekerij, weg, dennenbosch en heide onder Harderwijk voor fl.8000,-.
3904 1898-12-09   verkoop Wouter Woutersen Willemszoon te Hierden gemeente Harderwijk aan Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg te Hulshorst gemeente Ermelo. van een onverdeeld, een vierde gedeelte in een perceel hooiland in de Hooikamp onder Nunspeet voor fl.600,-.
3915 1898-12-17   scheiding en oprichting ener maatschap Jonkvrouwe Anna Bregitta van Westerveld Sandberg en Heribert Willem Aleid Baron van Westerveld Sandberg beiden te Utrecht.  
3916 1898-12-17 volmacht grootboek   Heribert Willem Aleid Baron van Westerveld Sandberg en Jonkvrouwe Anna Bregitta van Westerveld Sandberg beiden te
Utrecht.
 
3925 1898-12-28   openbare verkoping Jan Vermeer te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Henri Marie François Eliza Sandberg te Apeldoorn en anderen. van akkermaalshout en gehakte dennen te Leuvenum gemeente Ermelo voor
fl.1631,-.
3927 1899-01-06   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg te Hulshorst gemeente Ermelo en anderen. van akkermaalshout, winterhout, bomen op stam, gehakte eiken essen en beuken en brandpercelen onder Ermelo en
Harderwijk voor fl.2629,50.
3930 1899-01-11   openbare verkoping Willem Hutten te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Henri François Marie Elisa Sandberg te Apeldoorn en Rein Mouw te Elspeet voor de Naamloze Vennootschap "Het Elspeterbosch" te
Ermelo en anderen.
van akkermaalshout, bomen op stam, gehakte dennen, Boomrijzen en andere houtgewassen onder Apeldoorn en
Ermelo voor fl.7220,75.
4033 1899-05-16   openbare verkoping en verhuring ten verzoeke van Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg te Apeldoorn en Rein Mouw te Elspeet voor "Het Elspeter Bosch"te Elspeet en anderen als verkopers en Willem Hutten te Harderwijk als lasthebber van Jan Vermeer Gerritszoon te Deventer en Gerrit Mouw te Elspeet voor de Üddelerheegte" te Apeldoorn. verkoop van enige percelen turf onder Ermelo en Apeldoorn voorfl.184,05 en verhuring van enige percelen heide onder Apeldoorn.
4034 1899-05-17   openbare verkoping ten verzoeke van Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg te
Apeldoorn
van enige percelen turf in het veen onder
Apeldoorn.
4044 1899-06-03   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van
Jonkheer François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum te Apeldoorn en anderen.
van enige percelen gras te veld staande onder Harderwijk voor fl.1702,-.
4061 1899-06-17   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandbergh van Essenburg onder Ermelo en anderen. van enige percelen gras te veldstaande onder Harderwijk en Nunspeeg voor
fl.5265,-.
4081 1899-07-13 volmacht   Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet.  
4146 1899-10-18   depot holographischen
uiterste wil.
Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet gemeente Ermelo.  
4147 1899-10-18   terugname
holographischen uiterste wil
Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet gemeente Ermelo.  
4188 1899-12-29   openbare verkoping Jan Vermeer te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Henri François Marie Elisa Sandberg van Leuvenum te Apeldoorn en anderen. van houtgewassen onder Leuvenum voor fl.1800,50.
4198 1900-01-13   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Hharderwijk als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Ermelo en anderen. van houtgewassen onder Harderwijk en Ermelo voor fl.3887.-.
`4200 1900-01-20   openbare verkoping Willem Hutten te Harderwijk als lasthebber van Mr. Jonkheer Rudolph Antonie Peter Sandberg onder Diepenveen en Gerrit Mouw te Elspeet voor de Uddelerheegte te Apeldoorn van houtgewassen onder Apeldoorn en Ermelo voor fl.7147,25.
4280 1900-06-02   verkoop Herbertus Tiemens te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg te Hulshorst onder Ermelo aan Constance Wilhelmina Henriette Joanne Lans echtgenote van Frank van Vloten beide onder Nunspeet. van hooiland en zand onder Nunspeet voor fl.3000,-.
4281 1900-06-02   verkoop a) Jan Vermeer te Harderwijk als lasthebber van Lucia Maria van Meurs, echtgenote van Willem Carel Bijl de Vroe te Zwolle en b) Meester Daniel van Meurs onder Ermelo c) Hubertus Tiemens te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Ermelo aan de Vennootschap bestaand tussen Constance Joanne Wilhelmina Henriette Lans, echtgenote van Frank van Vloten beiden onder Ermelo, laatstgenoemde en Willem van
Vloten te Hörde.
heide onder Nunspeet voor fl.100,-, heide aldaar voor fl.537,09 en heide aldaar voor fl. 557.865.
4289 1900-06-16   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van Jonkh. Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum te Harderwijk van enige percelen gras onder Harderwijk voor fl.2176,-.
4293 1900-06-20 toestemming tot doorhaling   Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg te Hulshorst gemeente Ermelo ten behoeve van Tette Coenderts van der Linde te Kuinre en Jacob Kist te Blankenham.  
4294 1900-06-20 toestemming tot doorhaling   Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg te Hulshorst gemeente Ermelo ten behoeve van Harm van der Linde te Blankenham.  
4295 1900-06-23   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes van Sandberg van Essenburg onder Ermelo en anderen. van enige percelen gras, te veld staande onder Harderwijk en Nunspeet voor
fl.6047,-.
4300 1900-07-04 toestemming tot doorhaling   Jan Vermeer te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Meester
Rudolph Antonie Petrus Sandberg tot Essenburg te Colmsgate ten behoeve van Aalt van Ramshorst te Nijkerk.
 
4351 1900-09-01   openbare verkoping Jan Vermeer te Harderwijk als lasthebber van Jhr. Henri François Marie Elisa Sandberg van Leuvenum te Apeldoorn en anderen. van percelen gras onder Harderwijk en Ermelo voor fl.847,-.
4404 1900-11-01   verkoop Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet aan Derk Lokhorst onder Harderwijk. van een huis met erf en tuin onder
Harderwijk voor fl.1200,-.
4428 1900-12-03 toestemming tot doorhaling   Jonkheer Cornelis JohannesSandberg van Essenburg onder Ermelo ten behoeve van Rende Hop Senior en anderen te Hierden.  
4458 1901-01-18   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Henri François Marie Elise Sandberg van Leuvenum te Apeldoorn en anderen. van houtgewassen onder Harderwijk en Ermelo voor fl. 5919,25.
4462 1901-01-21   openbare verkoping Willem Hutten te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Henri François Marie Elize Sandberg te Apeldoorn en Rein Mouw te Elspeet voor de Naamloze Vennootschap "Het Elspeterbosch" te
Ermelo en anderen.
van houtgewassen onder Ermelo en Apeldoorn voor fl.8414,25.
4463 1901-01-22   terugname olografische
uiterste wil
Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg te Nunspeet  
4464 1901-01-22   depot olografische
uiterste wil
Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg te Nunspeet  
4465 1901 -01-23   openbare verkoping Jan Vermeer te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum en anderen te
Apeldoorn
van houtgewassen onder Leuvenum gemeente Ermelo voor fl.7117,50.
4559 1901-04-26   openbare verkoping ten verzoeke van Jhr. Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum te Apeldoorn en Rein Mouw te Elspeet als Bestuurders der Naamloze Vennootschap "Het Elspeterbos" te Ermelo en
anderen.
van enige percelen turf voor fl.418,-.
4595 1901-06-08   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Henri François Marie Elisa Sandberg van Leuvenum te
Apeldoorn en anderen.
van enige percelen gras en klaver onder Harderwijk voor fl.696,-.
4602 1901-06-15   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van
Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum te Apeldoorn en anderen.
van percelen gras onder Harderwijk voor fl.  878,-.
4609 1901-06-22   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg te Nunspeet en anderem van percelen gras onder Harderwijk en Nunspeet voor fl. 5125,-.
4614 1901-06-26   openbare verkoping Jan Vermeer te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Henri
François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum te Apeldoorn
van percelen gras te Leuvenum voor
fl.213,-.
4640 1901-08-03   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg te Nunspeet van percelen gras en klaver te veld staande te Harderwijk voor fl.736,-.
4649 1901-08-31   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Henri François Marie Elisa Sandberg van Leuvenum te Apeldoorn en anderen. van percelen nagras te veld staande onder Harderwijk en Nunspeet voor
fl.1040,-.
4757 1902-01-17   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg te Hulshorst onder Nunspeet en anderen. van verschillende houtgewassen op stam en gehakt onder Harderwijk en Nunspeet
voor fl. 4310,50.
4760 1902-01-20   openbare verkoping Willem Hutten te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Henri Françcois Marie Eliza Sandberg van Leuvenum te Apeldoorn en anderen. van diverse houtgewassen op stam of gehakt onder Ermelo voor fl.2832,-.
4817 1902-03-15 toestemming tot doorhaling   Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg te Hulshorst gemeente Ermelo ten behoeve van Jacob Migchelsen aldaar.  
4879 1902-05-17 provocatie
grootboek
  Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg te Hulshorst onder Nunspeet.  
4910 1902-06-14   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van Jhr.Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum te
Apeldoorn en anderen.
van gras te veldstaande onder Harderwijk, Ermelo en Nunspeet voor
fl.6360,-.
4920 1902-06-21   openbare verkoping Arnoldus van Scherpenzeel te Harderwijk als lasthebber van Jhr. Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg te Hulshorst gemeente Ermelo en anderen. van gras te veldstaande onder Harderwijk en Nunspeet voor fl. 6173,-.
4935 1902-06-27   openbare verkoping Willem Hutten te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum te Apeldoorn en Jan Rudolph Kemper Baron van Ittersum te Bennebroek. van gras te veldstaande onder Ermelo voor fl. 560,-.
4957 1902-08-02   openbare verkoping Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet. van gras en klaver te veld staande onder Nunspeet voor fl.318,-.
4980 1902-08-30   openbare verkoping Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Jhr. Henri François Marie Elisa Sandbergen van Leuvenum te Apeldoorn en
anderen
van nagras te veld staande onder Harderwijk en Nunspeet voor fl.1779,-.
5098 1903-01-03   verkoop Jonkheer Cornelis ohannes Sandberg van Essenburg te Hulshorst gemeente Ermelo als lasthebber van Jonkvrouwe Henriette Frederique Jeanne Pauline Sandberg tot essenburg douariere van Meester Daniel Adriaan Graaf van Limburg Stirum te s'Gravenhage aan Annis Johan Cato Vitringa te Harderwijk. van de bouwerven Hulshorst "Het Heetveld" en "Trippenmaker"' allen onder Nunspeet met daar op staande gebouwen en bijbehorende bouw-,wei- en hooilanden, wegen opgaande bomen, hakhout, dennen en driestgrond en hooiland onder Doornspijk voor
fl.50000,-.
5107 1903-01-09   scheiding Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg te Hulshorst gemeente Ermelo en gerrit Dekker te Hierden gemeente Harderwijk als in gemeenschap van goederen gehuwd met Hannisje
Scholmeester.
van hooiland, zand en weiland onder Hierden gemeente Harderwijk voor fl.750,-.
5108 1903-01-09   openbare verkoping Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Jhr. Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet en anderen. van houtgewassen onder Nunspeet en Harderwijk voor fl.3444,25.
5114 1903-01-16   openbare verkoping Willem Hutten te Harderwijk als lasthebber van Jhr.Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum te Apeldoorn en anderen. van houtgewassen te Leuvenum gemeente Ermelo voor fl.6210,25.
5133 1903-02-11   verkoop Dominicus Andreas Willem Hendrik Sloet, Petrus Theodoru Huberts en Petrus Gerardus Baars allen te Harderwijk uitmakende het Kerkbestuurder Rooms Katholieke Gemeente te Harderwijk aan Willem Hutten aldaar, als lasthebber van Jhr. Cornels Johannes
Sandberg van Essenburg te Hulshorst.
van een perceel hooiland, zand en oever onder Hierden gemeente Harderwijk voor fl.600,-.
5150 1903-02-27 toestemming tot doorhaling   Jonkheer Mr. Rudolph Antonie Peter Sandberg tot Essenburg te Colmschate ten behoeve van Evert Hop Janszoon onder Harderwijk.  
5178 1903-03-19   schuldbekentenis met onderzetting Bwerend Ossenberg te Doornspijk aan Willem Hutten te Harderwijk als lasthebber van Jonkvrouwe Henriette Frederique Jeanne Pauline van Sandberg tot Essenburg, douariere van Daniel Christiaan Graaf van Limburg Stirum te s'Gravenhage.  
5236 1903-06-13   openbare verkoping Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Jonkheer
Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum te Apeldoorn en anderen.
van percelen gras te veld staande onder
Ermelo, Harderwijk en Nunspeet voor fl.53161,-.
5242 1903-06-20   openbare verkoping Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet en
anderen.
van percelen gras te veld staande onder Harderwijk en Nunspeet voor fl.  848,-.
5255 1903-06-30   openbare verkoping Willem Hutten te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer François Marie Eliza Sandbergen van Leuvenum te Apeldoorn, Stintje Mulder weduwe van Lammert van den Berg te Ermelo en anderen. van gras te veld staande onder Ermelo voor fl.323,- en meubilaire en andere roerende goederen voor fl.46,90.
5284 1903-07-25   openbare verkoping Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Jhr. Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg te Nunspeet en anderen. van gras en andere veldvruchten te Harderwijk voor fl.728,-.
5290 1903-07-29   toeslag Jonkheer Jan Willem Antonie Barchman Wuijtiers te Amersfoort voor zich en qq en anderen aan Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg te Hulshorst onder Nunspeet en anderen. van landerijen onder Nunspeet voor fl.49670,- en bomen aldaar voor fl.7080,-
.
5305 1903-08-29   openbare verkoping Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van /Essenburg/, Lees van
Leuvenum te Apeldoorn en anderen.
van gras te veld staande onder
Harderwijk, Ermelo en Nunspeet voor fl.1445,-.
5341 1903-10-26 toestemming tot doorhaling   Philippus Jacobus van der Werf te Harderwijk als lasthebber van Jonkvrouwe Henreitte Fréderique Jeanne Pauline Sandberg, weduwe van Meester Daniel Adriaan Graaf van Limburg Stirum te s'Gravenhage ten behoeve van Hermanus van Olst onder Nunspeet.  
5406 1904-01-15   openbare verkoping Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg te Nunspeet en anderen. van diverse houtgewassen onder Nunspeet en Harderwijk voor fl.4923,25.
5408 1904-01-19   openbare verkoping Willem Hutten te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Henri
François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum te Apeldoorn en anderen.
van diverse houtgewassen te Leuvenum gemeente Ermelo.
5525 1904-05-30   verkoop Pieter Cornelis Bouwman te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Meester Rudolph Antonie Petrus Sandberg onder Diepenveen aan
Elzo Bakker te Harderwijk
van bouwland aan de Weisteeg onder Ermelo voor fl.1500,-.
5531 1904-06-04   openbare verkoping Philippus Jacobus van der Werf te Harderwijk als lasthebber van Willem de Vroom te Ermelo, Doctor Albertus Huysman te Utrecht, Jonkheer Cornels Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet en Jonkheer George Lodewijk Carel Hendrik Bouw te Wiesbaden als bestuurder der Naamloze Vennotschap "Zandontginning'te
Harderwijk
van enige percelen gras en klaver te velde staande onder Harderwijk voor fl.1750,-.
5532 1904-06-06 toestemming tot
doorhaling
  Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg onder Nunspeet ten behoeve Willem Kevelam te Hierden  
5538 1904-06-11   openbare verkoping Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Essenburg te Apeldoorn
en anderen.
gras te veld staande onder Ermelo, Harderwijk en Nunspeet voor fl.8306,-..
5544 1904-06-18   openbare verkoping Hendrik Jans Scholtente Nunspeet als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet en anderen. gras te veld staande onder Harderwijk en nunspeet voor fl.5949,-.
5605 1904-08-20   openbare verkoping Wouter Beelen ondeer Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Meester Carel Adolf Elias te Zaandam als bestuurslid der Naamloze Vennootschap "Landontginning" te Harderwijk en Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet. gras te veld staande onder Hierden gemeente Harderwijk voor fl.778,-.
5620 1904-09-03   openbare verkoping Philippus Jacobus van er Werf te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Henri François Marie Elisa Sandberg van Leuvenum te
Apeldoorn en anderen.
van gras te veld staande onder de gemeente Harderwijk, Ermelo en
Nunspeet voor fl.1593,-.
5652 1904-10-21 toestemming tot doorhaling   Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Jonkvrouwe Henriette Frédérique Jeanne Pauline Sandberg tot Essenburg, weduwe meester Daniel Adriaan Graaf van Limburg Stirum te
Amersfoort.
 
5702 1904-12-24   in bewaring geven als
holographische uiterste wil
Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet .  
5703 1904-12-24   terugname als graphische
uiterste wil
Jonkheer Cornelis Sandberg van Essenburg onder Nunspeet,
gemeente Ermelo.
 
5712 1905-01-07   verkoop Willem Hutten te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Mr. Rudolph Antonie Petrus Sandberg tot Essenburg te Colmschate gemeente Diepenveen aan Annes Johan Cato Vitringa te Harderwijk Hooiland op Rietbroek onder Ermelo voor fl.920,-.
5715 1905-01-13   openbare verkoping Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet en anderen. Akkermaalshout en bomen,staande of onvervoerd liggende waar gegroeid onder Nunspeet en Harderwijk voor
fl.6285,-.
5720 1905-01-24   openbare verkoping Willem Hutten te Harderwijk, als lasthebber van Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum te Apeldoorn en anderen. verschillende houtgewassen, staande of onvervoerd liggende waar gegroeid te Leuvenum onder Ermelo voor
fl.10176,50.
5822 1905-05-22 toestemming tot doorhaling   Henri Johan Sluis te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer
Meester Rudolph Anthonie Petrus Sandberg tot Essenburg te Colmsgate.
 
5834 1905-06-03   schuldbekentenis met onderzetting Abraham van der Nagel te Hierden gemeente Harderwijk aan Philippus Jacobus van der Werf te Hraderwijk als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet.  
5841 1905-06-10   openbare ver-koping. Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet en anderen. gras onder Harderwijk voor fl.646,-.
5852 1905-06-17   openbare ver-koping. Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum te Apeldoorn
en anderen.
Gras te veld staande onder de gemeenten Harderwijk, Nunspeet en Ermelo voor
fl.8386,75.
5855 1905-06-24   openbare ver-koping. Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet en anderen. Gras te veld staande onder de gemeente Nunspeet en Harderwijk voor fl.7105,50.
5856 1905-06-26 toestemming tot doorhaling   Henri Johan Sluis te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Meester Rudolph Anthonie Petrus Sandberg tot Essenburg te
Colmsgate.
 
5905 1905-09-02   openbare verko-ping Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Jonkheer Henrie François Marie Elisa Sandberg te Apeldoorn en anderen . nagras te veld staande onder Harderwijk, Nunspeet en Ermelo voor fl.1928,-.
6010 1906-01-12   openbare verkooping Hendrik Jans Scholten, te Nunspeet, als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet, en anderen. houtgewassen, staande of onvervoerd liggende onder Harderwijk en Nunspeet voor fl. 5515,75
6023 1906-01-23   openbare verkooping Willem Hutten, te Harderwijk, als lasthebber van Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum, te Apeldoorn, en
anderen.
houtgewassen onvervoerd liggende te Leuvenum onder Ermelo voor fl.
7133,25
6036 1906-02-13   openbare verkooping Hendrik Jans Scholten, te Nunspeet, als lasthebber van Frederik Bernhard 's Jacob, te Rotterdam en Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg, te Apeldoorn. houtgewassen, staande of onvervoerd liggende te Staverden en Leuvenum onder Ermelo voor fl. 2467,25
6126 1906-06-09   openbare verkooping en verpachting Philippus Jacobus van der Werf, te Harderwijk, als lasthebber van
Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum te Apeldoorn en anderen.
gras te veld staande onder de gemeenten Harderwijk en Nunspeet voor fl. 5490,-
6141 1906-06-23   openbare verkooping en verpachting Philippus Jacobus van der Werf, te Harderwijk, als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg, onder Nunspeet. gras staande onder Harderwijk en Nunspeet voor fl. 5999,-
6180 1906-08-04 11-0-4 toeslag Aartje Hop, weduwe Teunis Gerritsen van den Berg, te Ermelo, Aart Vierhout, als gehuwd met Jannetje van den Berg, te Harderwijk, Jan van den Berg, te Hierden gemeente Harderwijk, Gerrit van den Berg, aldaar, Marva van den Berg te Ermelo, Marten van den Berg, te Hierden, voormeld, Hendrik van den Berg Teuniszoon, te Horst, gemeente Ermelo, als lasthebber van Manus Kamphorst, aldaar, als gehuwd met Annetje van den Berg, en Arend van den Berg, te Tonsel onder Ermelo aan Jan van 't Slot te Hierden, voormeld, Jan Boonen Aaltszoon te Hierden als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg, onder Nunspeet, Jan Wouters, te Hierden, voormeld als lasthebber van Jacob Wouters aldaar, Gerrit van den Berg, voornoemd, Antonie Nijveld te Harderwijk als lasthebber van Willem van Raalten, aldaar. huis met kamerwoning, erf, schuur en bouwland nabij den Essenburg te Hierden, gemeente Harderwijk, hooiland onder Nunspeet, weiland bij de Mheensteeg onder Harderwijk, en bouwland bij den Zuiderzeestraatweg bij Harderwijk voor fl. 6960,-
6232 1906-10-27   verkoop Jan van 't Slot, te Hierden, gemeente Harderwijk aan Martinus Gerardus Tiemens, aldaar als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg, te Hulshorst, gemeente Nunspeet. huis, schuur, erf en bouwland bij den Essenburg te Hierden, gemeente Harderwijk, voor fl 1529,-
6287 1907-01-11   openbare verkooping Hendrik Jans Scholten, te Nunspeet, als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet, en anderen. houtgewassen op stam of onvervoerd
onder Harderwijk en Nunspeet voor fl. 5846,-
6299 1907-01-26   verkoop Johannes van Raalten te Harderwijk, als lasthebber van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet, aan Bene Schuurkamp, te Hierden gemeente Harderwijk; Johannes Peterse, te Harderwijk voor zich en als lasthebber van Aart van de Velde te Hierden, voormeld, en anderen. huis, erf en bouwland onder Harderwijk voor fl. 700,-
6306 1907-02-01   openbare verkooping Philippus Jacobus van der Werf, te Harderwijk, als lasthebber van Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum, te Apeldoorn en de naamlooze vennootschap "Het Leuvenumsche
Bosch" te Ermelo
houtgewassen staande of onvervoerd liggende te Leuvenum onder Ermelo voor fl. 7907,50
6527 1907-10-22   boedelbeschrijving Louise Christine Egbertine Francoise Baronesse van Haersolte van Zuthem, weduwe Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg, te Nunspeet, Jonkheer Heribert Willem Aleid Sandberg, te Zevenhuizen, Jonkheer Honoré Anton Herman Sandberg te Hoorn, Jonkheer Rudolph Antonie Peter Sandberg, te Heemstede en Jonkvrouwe Adriene Petronella Sandberg, onder Nunspeet.  
6618 1908-01-29   openbare verkooping Hendrik Jans Scholten, te Nunspeet, als lasthebber van Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum, te Apeldoorn,
en anderen.
houtgewassen staande of onvervoerd liggende te Leuvenum, gemeente
Ermelo, voor fl. 6858,50
6743 1908-06-20   openbare verkooping en verpachting Hendrik Jans Scholten, te Nunspeet, als lasthebber van Louise Christine Françoise Egberdine Baronesse van Haersolte, weduwe Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg, onder Nunspeet, en anderen. gras te veld staande onder Nunspeet en Harderwijk, voor fl. 7905,-
6929 1909-01-11 toestemming tot doorhaling   Willem Hutten, te Harderwijk, als lasthebber van Jonkvrouwe Henriette Frédérique Jeanne Pauline Sandberg, weduwe Mr. Daniel
Adriaan Graaf van Limburg Stirum, te 's Gravenhage.
 
6942 1909-01-22   openbare verkooping Johannes van Raalten, te Harderwijk, als lasthebber van Louise Christine Egbertine Françoise Baronesse van Haersolte van Zuthem, weduwe Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg, onder Nunspeet, en anderen. houtgewassen onder Nunspeet en Harderwijk staande of onvervoerd liggende aldaar gegroeid voor fl.
6231,25
6945 1909-01-26   openbare verkooping Hendrik Jans Scholten, te Harderwijk, als lasthebber van Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum, te Apeldoorn, en anderen. houtgewassen, staande of onvervoerd liggende waar gegroeid te Leuvenum onder Ermelo voor fl. 10648,50
6948 1909-01-27   huwelijksvoor-waarden. Jhr. Rudolph Antonie Peter Sandberg tot Essenburg, te Nunspeet, en Amélie Marie Madeleine Coblijn, te 's Gravenhage.  
6949 1909-01-27   uiterste wil Jhr. Rudolph Antonie Peter Sandberg tot Essenburg, te Nunspeet.  
7008 1909-03-27 vergeleken afschrift   Aan Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum, te Apeldoorn, van een volmacht geteekend door Rudolf Theodorus Baron van Pallandt van Eerde te Ommen, en anderen.  
7009 1909-03-27 vergeleken afschrift   Aan Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum, te Apeldoorn, van een volmacht geteekend door Pietro de Ritter
Zahony, te Castello.
 
7010 1909-03-27 vergeleken afschrift   Aan Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum,
te Apeldoorn, van een volmacht geteekend door Louis Gaspard Adrien Graaf van Limburg Stirum, te Paris.
 
7011 1909-03-27 vergeleken afschrift   Aan Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum, te Apeldoorn, van een volmacht geteekend door John Lindsay Scutt,
te Woodbridge, en anderen.
 
7012 1909-03-27 vergeleken afschrift   Aan Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum, te Apeldoorn, van een volmacht geteekend door Jonkheer Heribert Willem Aleid Sandberg tot Essenburg, te Zevenhuizen en anderen.  
7013 1909-03-27 vergeleken afschrift   Aan Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum, te Apeldoorn, van een volmacht geteekend door Louis Gaspard Adrien Graaf van Limburg Stirum, in Frankrijk en anderen.  
7014 1909-03-27 vergeleken afschrift   Aan Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum, te Apeldoorn, van een volmacht geteekend door Louis Gaspard
Adrien Graaf van Limburg Stirum, te Parijs.
 
7015 1909-03-27 vergeleken afschrift   Aan Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum, te Apeldoorn, van een volmacht geteekend door Rudolf Theodorus Baron van Pallandt van Eerde onder Ommen, en anderen.  
7016 1909-03-27 vergeleken afschrift   Aan Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum, te Apeldoorn, van een volmacht geteekend door Jonkheer Heribert Willem Aleid Sandberg tot Essenburg, te Zevenhuizen en anderen.  
7078 1909-06-04 toestemming tot doorhaling   Hendrik Jans Scholten, te Nunspeet, als lasthebber van Jonkheer Meester Rudolph Antonie Peter Sandberg van Essenburg te Colmschate ten behoeve Peter van de Flier, te Ermelo.  
7079 1909-06-04 toestemming tot doorhaling   Hendrik Jans Scholten, te Nunspeet, als lasthebber van Jonkheer Meester Rudolph Antonie Peter Sandberg van Essenburg te Colmschate ten behoeve Hendrik Bos Gerritszoon, te Ermelo.  
7189 1909-10-16   verkoop met voorbehoud van hypotheek Reinard van Beek, te Putten, en Hendrik Jans Scholten, te Nunspeet, als lasthebber van Jonkheer Henri François Marie Elisa Sandberg
van Leuvenum, te Apeldoorn.
heide- en boschgrond te Staverden voor fl. 11750,- en hout voor fl. 1440,-
7254 1910-01-26   openbare verkooping Hendrik Jans Scholten, te Nunspeet, als lasthebber van Louise Christine Egbertine Françoise Baronesse van Haersolte van Zuthem douariere Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg, aldaar, en anderen. houtgewassen staande of liggende waar gegroeid onder Harderwijk en Nunspeet voor fl. 6741,-
7265 1910-02-04   openbare verkooping Hendrik Jans Scholten, te Nunspeet, als lasthebber van Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum, te Apeldoorn,
en anderen.
houtgewassen staande of liggende waar gegroeid onder Leuvenum voor fl.
6989,75
7424 1910-07-30   openbare verkooping Hendrik Jans Scholten, te Nunspeet, als lasthebber van Louise Christine Françoise Egbertine Baronesse van Haersolte, weduwe Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg, onder Ermelo.  
7460 1910-09-16 toestemming tot doorhaling   Johanna Gerhardina Lenderink, te Harderwijk, als lasthebster van Jonkvrouwe Henriette Frédérique Jeanne Pauline Sandberg tot Essenburg, weduwe meester Daniel Adriaan Graaf van Limburg
Stirum, te Amersfoort.
 
7506 1910-12-15   schuldbekentenis met onderzetting Evert Flier, te Nunspeet, aan Willem Hutten, te Harderwijk, als lasthebber van Henriette Frédérique Jeanne Pauline Sandberg tot Essenburg, weduwe Mr. Daniel Adriaan Graaf van Limburg Stirum
te Amersfoort.
 
7542 1911-01-20   openbare verkooping Johannes van Raalten, te Harderwijk, als lasthebber van Louise Christine Egbertine Françoise Baronesse van Haersolte van Zuthem, weduwe Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg, onder Nunspeet, en anderen. houtgewassen onder Harderwijk en Nunspeet, voor fl. 4333,50
7557 1911-02-01   openbare verkooping Johannes van Raalten, te Harderwijk, als lasthebber van Jonkheer
Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum, te Apeldoorn, en anderen.
houtgewassen onder Leuvenum voor fl. 6669,50
7605 1911-03-21   verkoop Jonkheer Henri François Marie Elisa Sandberg van Leuvenum, te Apeldoorn aan Frederik Bernhard's Jacob, te Staverden onder
Ermelo.
veen, heide, bosch, boschgrond onder Leuvenum, gemeente Ermelo, voor fl.
49136,26
7606 1911-03-21   verkoop Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum, te Apeldoorn, en Philippus Jacobus van der Werf, te Harderwijk, als lasthebber van Meester Johan Paul Graaf van Limburg Stirum, te 's
Gravenhage.
grond met boomen, hakhout en dennen te Leuvenum, onder Ermelo, voor fl. 650,-
7652 1911-05-20 toestemming tot doorhaling   Willem Hutten, te Harderwijk, als lasthebber van Jonkheer Henri François Marie Elisa Sandberg van Leuvenum, te Apeldoorn.  
7654 1911-05-20   openbare verkooping Philippus Jacobus van der Werf, te Harderwijk, als lasthebber van Louise Christine Françoise Egbertine Baronesse van Haersolte, weduwe Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg, onder Ermelo. gras en klaver op den Eng onder Harderwijk voor fl. 341,-
7672 1911-06-17   openbare verkooping Johannes van Raalten, te Harderwijk, als lasthebber van Louise Christine Françoise Egbertine Baronesse van Haersolte, weduwe Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg, onder Ermelo. gras onder Nunspeet en Harderwijk voor fl. 6960,-
7693 1911-07-29   openbare verkooping Johannes van Raalten, te Harderwijk, als lasthebber van Louise Christine Françoise Egberdine Baronesse van Haersolte, weduwe van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg, onder Nunspeet. klaver onder Harderwijk voor fl. 216,-
7718 1911-09-08 toestemming tot
doorhaling
  Willem Hutten, te Harderwijk, als lasthebber van Jonkheer Heribert
Willem Aleid Sandberg, te Zevenhuizen, en anderen.
 
7799 1912-01-10 toestemming tot doorhaling   Hendrik Jans Scholten, te Nunspeet, als lasthebber van Jhr. Mr. Rudolf Antonie Peter Sandberg tot Esenburg, te Colmschate.  
7808 1912-01-19   openbare verkooping Johannes van Raalten, te Harderwijk, als lasthebber van Louise Christine Egbertine Françoise Baronesse van Haersolte van Zuthem, douairiëre Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg, onder Nunspeet. houtgewassen onder Harderwijk en Nunspeet voor fl. 4661,75
7908 1912-06-01   openbare verkooping Johannes van Raalten te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Henri François Marie Elisa Sandberg van Leuvenum te Apeldoorn
en anderen.
van grasgewassen onder Harderwijk, opbrengst fl. 1984,-
7925 1912-06-15   openbare verkooping Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Vrouwe Louise Christine Françoise Egberdine Baronesse van Haersolte, douairière van de Heer Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Ermelo. van grasgewassen onder Nunspeet en Harderwijk, opbrengst fl. 6450,-
7984 1912-09-14 gedeeltelijk royement   Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Jonkvrouwe Henriette Frédérique Jeanne Pauline Sandberg tot Essenburg, douairière van Meester Daniel Adriaan Graaf van Limburg Stirum te Nijeveen ten behoeve van Berend Ostenberg te Doornspijk.  
8075 1913-01-23   openbare verkooping Johannes van Raalten te Harderwijk als lasthebber van Vrouwe Louise Christine Egbertine Françoise Baronesse van Haersolte van Zuthem, douairière Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet en anderen. van houtgewassen onder Harderwijk en Nunspeet, opbrengst fl. 7726,50
8078 1913-01-27   openbare verkooping Willem Hutten te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum te Apeldoorn en anderen. van houtgewassen onder Leuvenum, gemeente Ermelo, opbrengst fl.
10257,50
8156 1913-05-03 toestemming tot doorhaling   Willem Hutten te Harderwijk als lasthebber van Vrouwe Louise Christine Egbertine Françoise Baronesse van Haersolte van Zuthem, douairière van den heer Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet ten behoeve Klein.  
8174 1913-05-29   herroeping uiterste wil Jonkheer Honoré Anton Herman Sandberg te Hoorn.  
8179 1913-05-31   openbare verkooping Johannes van Raalten te Harderwijk als lasthebber van Louise Christine Françoise Egbertine Baronesse van Haersolte, douairière van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet van gras onder Harderwijk, opbrengst fl. 1024,-
8194 1913-06-14   openbare verkooping Johannes van Raalten te Harderwijk als lasthebber van Louise Christine Françoise Egbertine Baronesse van Haersolte, douairière van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Ermelo en anderen. van gras te velde staande onder Nunspeet en Harderwijk, opbrengst fl. 6971,-
8274 1913-10-08   schuldbekentenis met onderzetting Lammert Bakker te Ermelo aan Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Louise Christine Egbertine Françoise Baronesse van Haersolte van Zuthem, douairière van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet, kapitaal fl. 2000,-  
8355 1914-01-23   openbare verkooping Johannes van Raalten te Harderwijk als lasthebber van Vrouwe Louise Christine Egbertine Françoise Baronesse van Haersolte van Zuthem, douairière Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet en anderen. van hout onder Harderwijk en Nunspeet, opbrengst fl. 6068,-
8357 1914-01-27   openbare verkooping Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Jonkheer
Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum te Apeldoorn en anderen.
van houtgewassen onder Leuvenum, opbrengst fl. 6355,75
8459 1914-06-13   openbare verkooping Johannes van Raalten te Harderwijk als lasthebber van Vrouwe Louise Christine Françoise Egberdine Baronesse van Haersolte, douairière van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Ermelo en anderen. van grasgewassen onder Nunspeet en Harderwijk, opbrengst fl. 7109,-
8553 1914-11-07 toestemming tot doorhaling   Willem Hutten te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Meester Rudolph Anthonie Peter Sandberg tot Essenburg te Colmschate ten behoeve van Hendrik Bos Willemszoon te Hierden, gemeente
Harderwijk.
 
8580 1914-12-11 toestemming tot doorhaling   Willem Hutten te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Meester Rudolph Anthonie Peter Sandberg tot Essenburg te Colmschate ten
behoeve van Peter van de Flier onder Ermelo.
 
8604 1915-01-22   openbare verkooping Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Vrouwe Louise Christina Egbertine Françoise Baronesse van Haersolte van Zuthem, douairière Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet en anderen. van houtgewassen onder Harderwijk en Nunspeet, opbrengst fl. 5045,50
8606 1915-01-26   openbare verkooping Willem Hutten te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Henri
François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum te Apeldoorn en anderen.
van houtgewassen onder Ermelo, opbrengst fl. 4036,50
8618 1915-02-12   verkoop Willem Hutten te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Meester Rudolph Antoni Petrus Sandberg tot Essenburg te Colmschate aan Johannes Hendrikus Goossens te Harderwijk als lasthebber van Anna Hendrika Goossens aldaar, koopprijs fl. 800,- van eene hypothecaire schuldvordering ten laste van Gerrit Timmer Brandszoon te Hierden, gemeente Harderwijk en anderen.
8712 1915-06-12   openbare verkooping Johannes van Raalten te Harderwijk als lasthebber van Vrouwe Louise Christine Françoise Egberdine Baronesse van Haersolte, douairière van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Ermelo en anderen. van grasgewassen onder Nunspeet en Harderwijk, opbrengst fl. 9317,-
8761 1915-07-31   openbare verkooping Johannes van Raalten te Harderwijk als lasthebber van Vrouwe Louise Christina Egbertine Françoise Baronesse van Haersolte van Zuthem, douairière van den Heer Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet. van te velde staande haver onder Harderwijk, opbrengst fl. 1101,-
10135 1919-01-17   openbare verkooping ten verzoeke van Jonkheer Henri François Marie Eliza Sandberg van Leuvenum te Apeldoorn. Van roerende zaken. Opbrengst fl. 2390,-  
10142 1919-01-22   openbare verkooping Johannes van Raalten te Harderwijk als lasthebber van Vrouwe Louise Christina Egbertina Françoise Baronesse van Haersolte van Zuthem, douairière Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet en anderen, van hout onder Harderwijk en Nunspeet. opbrengst fl. 15914,-  
10149 1919-01-28   openbare verkooping Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Jonkheer Doctor Cornelis Johannes Sandberg te Diepenveen en anderen. Van hout onder Ermelo. Opbrengst fl. 9376,-  
10263 1919-04-05   verkoop met voorbehoud van hypotheek Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Jonkheer Meester Lude van Bronkhorst Sandberg te 's Gravenhage en anderen aan Jonkheer Doctor Cornelis Johannes Sandberg te Diepenveen, voor zich en q.q. van het landgoed Leuvenum onder Ermelo.
Koopprijs fl. 233200,-
 
10350 1919-06-11   openbare verkooping Willem van Duinen onder Ermelo als lasthebber van Jonkheer Doctor Cornelis Johannes Sandberg te Diepenveen, van gras onder
Ermelo. Opbrengst fl. 1454,-
 
10353 1919-06-14   openbare verkooping Johannes van Raalten te Harderwijk als lasthebber van Vrouwe Louise Christine Françoise Egberdine Baronesse van Haersolte, douairière van Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Ermelo en anderen, van gras onder Harderwijk en Nunspeet.
Opbrengst fl. 21897,-
 
10355 1919-06-17 royement   Johannes Cornelis van Heuven te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Meester Rudolph Anthonie Peter Sandberg tot Essenburg te Colmschate ten behoeve Jan de Rooij onder Ermelo.  
10402 1919-07-29   verkoop van rogge voor en ten behoeve van Doctor Cornelis Johannes Sandberg te Diepenveen. Opbrengst fl. 968,-  
10517 1919-11-01   inzet Hendrikus van der Toom te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Meester Ludo van Bronkhorst Sandberg te 's-Gravenhage.  
10521 1919-11-08   toeslag Jonkheer Doctor Cornelis Johannes Sandberg te Diepenveen als gemachtigde van Jonkheer Meester Ludo van Bronkhorst Sandberg te Den Haag aan Anton Nijveld te Harderwijk en anderen, van
vastgoed onder Harderwijk.
 
10538 1919-11-14   transport Hendrik Jans Scholten te Nunspeet als lasthebber van Jonkheer Meester Ludo van Bronkhorst Sandberg te 's Gravenhage aan Jacob Epe Janszoon onder Harderwijk, van onroerende zaken onder
Harderwijk. Koopprijs fl. 12000,-
 
10619 1920-01-17 royement   Peter Hamstra te Harderwijk als lasthebber van Henriëtte Frédérique Jeanne Pauline Sandberg tot Essenburg, douairière van Meester Daniël Adriaan Graaf van Limburg Stirum te Den Haag ten behoeve
van Berend Ossenberg te Doornspijk.
 
10624 1920-01-22   openbare verkooping Johannes van Raalten te Harderwijk als lasthebber van Vrouwe Louise Christina Egbertina Françoise Baronesse van Haersolte van Zuthem, douairière Jonkheer Cornelis Johannes Sandberg van Essenburg onder Nunspeet en anderen, van houtgewassen onder Harderwijk en Nunspeet. Totale opbrengst fl. 19780,-  
10632 1920-01-27   openbare verkooping Jacob van Bloemendaal te Harderwijk als lasthebber van Jonkheer Doctor Cornelis Johannes Sandberg te Diepenveen en anderen, van houtgewassen te Leuvenum onder Ermelo. Opbrengst fl. [1050,-?]  
10882 1920-06-15   openbare verkooping ten verzoeke van Jonkheer Doctor Cornelis Johannes Sandberg te Diepenveen, van grasgewassen onder Ermelo. Opbrengst fl. 1065,-  
10940 1920-07-22   openbare verkooping ten verzoeke van Jonkheer Doctor Cornelis Johannes Sandberg te Diepenveen, van haver onder Ermelo. Opbrengst fl. 397,-  
11059 1920-10-23   opheffing en vestiging erfdienstbaarheid Jonkheer Doctor Cornelis Johannes Sandberg te Diepenveen voor zich en q.q. en Frederik Bernhard's Jacob op Staverden onder Ermelo.  
11060 1920-10-23   verkoop Jonkheer Meester Ludo van Bronkhorst Sandberg te Den Haag en anderen aan de Vereeniging voor Christelijk Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs voor Harderwijk en Omstreken, gevestigd te Harderwijk, van grond onder Harderwijk. Koopprijs fl.
13700,-
 
 
Vererving van De Essenburg
Kasteel de Essenburg
Cornelis Johannes Sandberg overlijdt in 1907 en laat Kasteel de Essenburg na aan zijn oudste zoon Heribert W.A. Sandberg (1867-1945).

Deze kon de kosten van het kasteel niet opbrengen en heeft Groot en Klein Essenburg verkocht.

Hierbij heeft Kasteel Essenburg de familie Sandberg verlaten.
Heribert W.A.
1819-1895
Jhr. Samuël J.
van Westervelt Sandberg
1842-1880
Jhr Cornelis J.
Sandberg, heer van Essenburg
1843-1907
Henriette F.J.P. Sandberg
1845-1925
Henri F.M.E. Sandberg
1847-1919
Rudolph A.P. Sandberg
1854-1937
Anna B.
van Westervelt Sandberg
1870-1954
Heribert W.A.
van Westervelt Sandberg
1875-1952 
Heribert W.A.
Sandberg, heer van Essenburg
1867-1945 
   
Cornelis J. Sandberg van Leuvenum
1883-1945
Ada W. Sandberg van Essenburg
1887-1920
Legenda
Groote Scheere
Villa Klein Essenburg
Bronnen: genealogieonline, Hervormd Hierden, essenburgh.com, Nederland's Adelsboek, Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken, Archieven.nl, wikipedia, Folkert van Westervelt Sandberg, Herderewich.nl
Webpagina gemaakt, en onderzoek gedaan, door Tanya Sandberg-Barrow