vorige pagina   home   volgende pagina
   
1819-1895
Heribert Willem Aleid baron Sandberg, heer van Essenburg en Leuvenum
 
volledige stamboom
 
1731-1808 - Rudolf Sandberg
1768-1843 - Albertus Sandberg 1778-1854 - Samuel J. Sandberg
1819-1895 - Heribert W.A.
1843-1907 - Cornelis J.
1874-1959 Rudolph A.P.
1912-2004 - Adolphe T.G.
1940 - Rudolphe G.P.
1965 - Robert A.Th. 1966 - Edgar R.
 
1851 Prijzen gewonnen voor vee  
 
1861 De Amerikaanse Burgeroorlog was een vier jaar durend conflict van 1861 tot 1865 in de Verenigde Staten tussen de Noordelijke Staten (de Unie) en de Zuidelijke Staten (de Confederatie). In juni gaf het Zuiden zich over en wonnen de Noordelijken. Er vielen naar schatting 695.027 doden en 543.926 gewonden.

1865 De Slavernij werd in heel Amerika verboden
 
De Sandbergs hadden grote invloed in Harderwijk en Nunspeet, maar vooral in Hierden.

De familie Sandberg bezat uitgebreide landerijen in de plaatsen Ermelo, Nunspeet en Harderwijk.

In 1832 bezat Heriberts vader Samuel Johannes baron Sandberg in Nunspeet ruim 334 hectare. Samen met W.J. de Vries was hij eigenaar van ruim 551 hectare in Vierhouten. In de gemeente Harderwijk bezat hij nog eens 532 hectare.

Harderwijk besloeg toen 3200 hectare, waarvan 1030 hectare in Hierden.

Sandberg bezat dus 1/6 van de oppervlakte van Harderwijk. Hierbij moet men bedenken dat de familie Sandberg ook nog uitgebreide bezittingen in Overijssel bezat.
 
Station Hulshorst
 
Heribert schenkt een bedrag aan de Gemeente Gramsbergen, 1882
 
Arbeiders hebben illegaal dennenhout gekapt, 1893
 
De begraafplaats van H.W.A. Sandberg
 
1819 Heribert W.A. baron Sandberg is geboren op 31 maart 1819 in Zwolle (Overijssel)

1841 Hij is getrouwd met Adriana Petronella Radermacher Schorer op 4 maart 1841 te Harderwijk (Gelderland), hij was toen 21 en zij 18 jaar oud. Radermacher Schorer is een oorspronkelijk uit Aken afkomstig geslacht waarvan leden sinds 1814 tot de Nederlandse adel behoren.
Adriana is geboren in ’s-Gravenpolder op 18 jan 1823 en overleden in Huis Essenburg op 16 jan 1887
Voorzijde en achterzijde van een fotoportret van Adriana Petronella Radermacher Schorer (1823-1887), In 1841 gehuwd met Heribert Willem Aleid Baron Sandberg, Heer van Essenburg (1819-1895)
1842 lid Ridderschap van Overijssel

1854
Heriberts vader Samuel Sandberg overlijdt. Heribert erft de Essenburg en Huis te Leuvenum, De Groote Scheere wordt nagelaten aan de oudste zoon Rudolf.
Publicatie openbare verkoop van "hakhout", 1856
Heribert schenkt een bedrag ten behoeve van een grindweg, 1858
Heribert schenkt een bedrag t.b.v. een grindweg, 1858
1863 Heribert Willem Aleid baron Sandberg van Essenburg stond samen met mr. Hendrik van Meurs, burgemeester van Harderwijk en bewoner van huize Hulshorst, grond af voor de aanleg van een spoorlijn van Amersfoort naar Zwolle.

Als voorwaarde stelden zij dat ten eeuwige dage een trein zou stoppen op een nabij Hulshorst te bouwen station.

De Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij ging hiermee akkoord. Dit resulteerde in Station Hulshorst, dat op 20 augustus 1863 werd geopend. Het station gold als het station van de High Society, dit vanwege de aanwezigheid van voorname, al dan niet adellijke families in directe omgeving.

De grond was toentertijd eigendom van de familie Sandberg. Zij lieten door het bos een grindweg naar het station aanleggen (de Essenburgweg) en hadden een alleen voor hen toegankelijk hekje naar het perron. Ook de burgemeester van Harderwijk, had middels eigen weg en hekje toegang.

In 1814 ondertekende Nederland een internationaal verdrag voor stopzetting van de handel in tot slaaf gemaakten.
Op 1 juli 1863 werd de slavernij zelf officieel afgeschaft in Nederlands belangrijkste slavenkolonie Suriname.

Tijdsverloop afschaffing slavernij Nederland
1814 – Trans-Atlantische slavenhandel afgeschaft.
1860 – Nederlands Oost-Indië – alleen in de rechtstreeks bestuurde gebieden.
1863 – Nederlands West-Indië – Emancipatiewet schaft de slavernij in Nederlands West-Indie af. slaveneigenaren ontvangen een schadeloosstelling; vrijgelatenen in Suriname komen tien jaar onder staatstoezicht met verplichte arbeidsovereenkomst op de plantages.
1872 – Nederlandse Goudkust – kolonie verkocht aan Groot-Brittannië, waar de slavernij al eerder was afgeschaft.
1873 – Nederlands West-Indië – staatstoezicht en verplichte arbeidsovereenkomst afgeschaft.
1877 – Nederlands Oost-Indië – eiland Bali
1910 – Nederlands Oost-Indië – eiland Soembawa
1914 – Nederlands Oost-Indië – eiland Samosir – waarschijnlijk laatste deel van het Nederlandse koloniale rijk waar de slavernij werd afgeschaft.

Villa Klein Essenburg

1870 Heribert bouwde omstreeks 1870 de Villa Klein Essenburg voor zijn oudste zoon Samuel Johannes die in 1868 was getrouwd.

1873 Bij het overlijden van Heriberts oudste broer Rudolph in 1873, vervalt De Groote Scheere aan Heribert

1880 Heribert’s oudste zoon, Samuel, overleden

1887 Heriberts vrouw overleden te Huis Essenburg op 16 jan 1887, zij was toen 64 jaar

1895 Heribert is overleden op 26 oktober 1895 te Huis Essenburg in Hierden, hij was toen 76 jaar oud.
De 4 huizen worden aan zijn 4 zoons nagelaten:
De Groote Scheere
Kasteel De Essenburgh
Groote Scheere: Heriberts oudste zoon, Samuel, overlijdt 15 jaar voor Heribert zelf en zo kwam in 1895 de Groote Scheer aan Samuels dochter Anna van Westervelt Sandberg (1870-1954) en haar broer Heribert W.A. baron van Westervelt Sandberg (1875-1952) Essenburg: De tweede zoon, Cornelis Sandberg (1843-1907), eft het Noordelijke deel van De Essenburg en het Zuidelijke deel van het landgoed kwam in handen van Henri F.M.E., de derde zoon.
Huis te Leuvenum
De Bannink
Leuvenum: De derde zoon, Henri F.M.E. Sandberg (1847-1919), erft Huis te Leuvenum Bannink: De jongste zoon, Rudolph A.P. Sandberg (1854-1937), die daarvoor op Klein Essenburg woonde, erft De Bannink.
Heribert W.A.
1819-1895
Jhr. Samuël J.
van Westervelt Sandberg
1842-1880
Jhr Cornelis J.
Sandberg, heer van Essenburg
1843-1907
Henriette F.J.P. Sandberg
1845-1925
Henri F.M.E. Sandberg
1847-1919
Rudolph A.P. Sandberg
1854-1937
Anna B.
van Westervelt Sandberg
1870-1954
Heribert W.A.
van Westervelt Sandberg
1875-1952 
Heribert W.A.
Sandberg, heer van Essenburg
1867-1945 
   
Cornelis J. Sandberg van Leuvenum
1883-1945
Ada W. Sandberg van Essenburg
1887-1920
Legenda
Groote Scheere
Essenburg
Leuvenum
Bannink
Bronnen: Essenburg.nl, Wikipedia, genealogieonline.nl, Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken, buurtlink.nl, inoudeansichten.nl, online-begraafplaatsen.nl, Streekarchivariaat Noordwest Veluwe, Martin van Leeuwen
Webpagina gemaakt, en onderzoek gedaan, door Tanya Sandberg-Barrow