vorige pagina   home   volgende pagina
   
1794-1877
Jhr. Johan Sandberg
Jhr. Johan Sandberg
volledige stamboom
1731-1808 - Rudolf Sandberg
1768-1843 - Albertus 1778-1854 - Samuel J.
1794-1877 - Johan 1819-1895 - Heribert W.A.
  1843-1907 - Cornelis J.
1874-1959 Rudolph A.P.
1912-2004 - Adolphe T.G.
1940 - Rudolphe G.P.
1965 -
Robert A.Th.
1966 -
Edgar R.
1794 Geboren te Zwolle op 7 april

1813-1814 Garde d'honneur

1815-1823 2e Luitenant infanterie

1823 Ontvanger der directe belastingen te Eemnes, Baarn, de Vuursche en Soest
De 'Republiek der Verenigde Nederlanden' werd in 1794-1795 door de Fransen veroverd onder leiding van bevelhebber 'Charles Pichegru' (geholpen door de Nederlander 'Herman Willem Daendels'); de verovering werd vergemakkelijkt door het dichtvriezen van de Waterlinie; Willem V moest op 18 januari 1795 uitwijken naar Engeland (en van daaruit in 1801 naar Duitsland)
Op 3 april 1813 keurde de Senaat in Parijs het besluit goed om twee nieuwe lichtingen militaire dienst plichtigen uit het hele keizerrijk op te roepen. De eerste lichting van 80.000 man werd opgeroepen in datzelfde jaar; de tweede lichting van 90.000 man in het daarop volgende jaar. Naast deze via dienstplicht geworven troepen werd besloten tot de oprichting van een geheel nieuw legerkorps van 10.000 man, Garde d’ Honneur geheten. "Een zodanige garde, samengesteld uit zonen van goeden huize tussen 19-30 jaar, voegt aan de waardigheid van de keizerlijke troon toe", staat te lezen in de toelichting van de Senaat.
1823 Getrouwd te Utrecht op 10 juli 1823 met Jacoba Philippina Grothe.

Grothe is een van oorsprong Duitse familie waarvan leden zich begin 17e eeuw in Nederland vestigden. De familie werd in 1914 opgenomen in het genealogische naslagwerk Nederland's Patriciaat.

De dochter Albertine Sandberg trouwt met Mr. Floris Willem baron van Styrum. Hij is de zoon van baron Mr. Jan en Johanna Anna van Vollenhoven.
O.E.K. Medaille
Patriciƫrs en patricische families (in de regel stedelijke regentenfamilies) speelden in de Noordelijke Nederlanden een belangrijkere rol dan de adel.
1850-1859 Ontvanger der accijnzen te Haarlem

1843-1850 Lid Ridderschap van Utrecht

1858 O.E.K. : Officier in de Orde van de Eikenkroon

1877 Overleden te Den Haag 13 augustus 1877
O.E.K. : Officier in de Orde van de Eikenkroon (Luxemburgse orde, ingesteld 1841, verleend door Koning Willem 2 en Koning Willem 3 in hun hoedanigheid van Groothertog van Luxemburg). Hoewel het een Luxemburgse orde betrof, verleende Koning-Groothertog Willem III de orde zo vaak in Nederland dat zij werd gezien als een deel van het Nederlandse decoratiestelsel.
Bronnen: genealogieonline.nl, Nederland's Adelsboek, crommelin.org, wikipedia
Webpagina gemaakt, en onderzoek gedaan, door Tanya Sandberg-Barrow