vorige pagina   home   volgende pagina
   
1829 -1860
Willem Eliza Sandberg
Willem Eliza Sandberg
 

Jhr. Willem Eliza Sandberg is geboren te Utrecht 26 april 1829

Beroep: commies posterijen (ambtenaar bij de posterijen en telegraphie)

 
Commies is een voormalige ambtelijke rang in Nederland. Het gaat om een administratieve ambtenaar van middelbare rang, lager dan een referendaris, maar hoger dan een klerk. In het spraakgebruik wordt de functie vooral geassocieerd met ambtenaren bij de belastingdienst of douane.
 
Overleden Antwerpen 11 sept 1860 op 31 jarige leeftijd. Willem Eliza Sandberg was niet getrouwd.
volledige stamboom
 
1731-1808 - Rudolf Sandberg
1768-1843 - Albertus Sandberg 1778-1854 - Samuel J. Sandberg
1794-1877 - Johan Sandberg 1819-1895 - Heribert W.A.
1829-1860 - Willem E. Sandberg
1843-1907 - Cornelis J.
  1874-1959 - Rudolph A.P.
1912-2004 - Adolphe T.G.
1940 - Rudolphe G.P.
1965 - Robert A.Th. 1966 - Edgar R.
 
Uit dit boek komt de foto van
W.E. Sandberg
Bronnen: Nederlands's Adelsboek, Wikipedia, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
Webpagina gemaakt, en onderzoek gedaan, door Tanya Sandberg-Barrow