vorige pagina   home   volgende pagina
   
Het Sandberg Familie Wapen
Het Sandberg Familiewapen
"Serva Fidem" (Dien trouw)

Heraldische beschrijving:

Wapen: in zilver een lage gouden keper, vergezeld van drie groene klaverbladeren.
Helm: aanziend, geen wrong. Helmteken: een zilveren vlucht. Dekkleden: kort, goud.
Schildhouders: twee gouden griffioenen met geopende, naar boven gerichte vlucht, de staart tussen de achterpoten doorgeslagen.
Wapenspreuk: SERVA FIDEM in zwarte letters op een wit fint.
Opmerkingen: het geheel geplaatst op een bruin voetstuk.

Wapenvoerders :
Samuel Johannes Sandberg, heer van Essenburg
S. J. Sandberg van Essenburg
Albertus Sandberg
Ludo Sandberg
Herman Hendrik Sandberg
T. Sandberg

De geschiedenis van het familiewapen gaat in Europa terug tot de twaalfde eeuw na Christus. De historie begint met de opkomst van het ‘wapenschild‘: dit was de afbeelding van één of meerdere symbolen (zoals bijvoorbeeld figuren, dieren, kruizen etc.) die ridders destijds door blazoenschilders op hun schild lieten aanbrengen. Ook de helmen werden van een persoonlijk teken voorzien. Dit geheel vormde een nuttig herkenningsteken op het strijdtoneel: aan schild en helm konden de ridders tijdens de toernooien worden herkend.

Toen de riddertijd was afgelopen werden het ridderschild, de ridderhelm en het bijbehorende helmkleed als een soort trofee gerangschikt. Na verloop van tijd ontstond de behoefte om datgene, wat een tijdlang aan de muur had gehangen, op een schilderij te laten vastleggen. Daarmee was het familiewapen geboren, het ultieme persoonlijke kenmerk van een adellijke familie.

Het familiewapen was in die tijd uitsluitend voor de rijken bedoeld. Zij beschikten ook over het vermogen om het persoonlijke wapen in een ring te laten graveren. De aldus ontstane zegelring diende niet zozeer als sieraad, maar ook als een, niet te vervalsen, handtekening: een voornaam document was pas geldig wanneer het voorzien was van een lakzegel.

Zo vormde de zegelring eeuwenlang niet alleen een garantie dat een afspraak daadwerkelijk werd nagekomen; een zegelring vormde tevens een exclusief teken van een persoonlijke macht en rijkdom. Iedere ring was bijzonder waardevol, het familiewapen opende poorten die voor andere gesloten bleven.

Omdat familiewapens van oudsher dienen om personen die door bloedverwant­schap met elkaar verbonden zijn van anderen te onderscheiden, zijn ze erfelijk en bestendig, dat wil zeggen dat ze vrijwel onveranderd aan de volgende generaties worden doorgegeven.

De gravure in een zegelring wordt altijd in spiegelbeeld gegraveerd, zodat de lakafdruk correct wordt weergegeven.

Sandberg Lakzegels. Wapen: een lage gouden keper, vergezeld
van drie klaverbladeren. Kroon: van vijf parels. Materiaal: lak.
Onderdelen van
een familiewapen:
(1) Schild
(2) Helm
(3) Dekkleden
(4) Wrong
(5) Helmteken
Een familiewapen is sinds de Middeleeuwen het
onderscheidende kleur- en vormrijk beeldmerk van een
familie of persoon, uitgebeeld op een wapenschild.
Gevelsteen van zandsteen, afkomstig van een oud pand aan het Verlaat in Nijkerk (huidig huisnummer: 8).

Op de steen staat het jaartal 1757 en een familiewapen, waarschijnlijk van de familie Sandberg.

De gevelsteen is te zien op een foto van de watersnood van 1916.
Sandberg familiezilver met familiewapen
 

Wapens van de 3 takken
Sandberg tot Essenburg
van Westervelt Sandberg
Sandberg van Boelens
 

Sandberg tot Essenburg
Het wapen van de Essenburgh

In 1950 kochten de Norbertijnen van de Abdij van Berne het kasteel De Essenburgh.
Zij kozen er toen voor om het wapen van de familie van Essen te gebruiken, en daaraan toe te voegen de wapenspreuk van de familie Sandberg: Serva Fidem.

Serva Fidem is op twee manieren te vertalen: “bewaar je geloof” en “behoed je trouw”.
SERVA FIDEM
 
Bord met het wapen
bij de oprijlaan naar
Kasteel de Essenburgh
 

van Westervelt Sandberg
Lakzegel Van Westervelt Sandberg Randschrift:
SERVA FIDEM. Materiaal: lak

 

Sandberg van Boelens
Lakzegel Van Boelens
Het familiewapen van Boelens bevat een bloem, symbool van het leven
Bronnen: Priorij De Essenburgh Hierden, Nederland's Adelsboek, Wikipedia, CBGfamiliewapens
Webpagina gemaakt, en onderzoek gedaan, door Tanya Sandberg-Barrow