vorige pagina   home   volgende pagina
   
Oorsprong
1653 Achternaam Sandberg aangenomen

SANDBERG Protestant. - Elburg. - De geregelde stamreeks vangt aan met Gijsbert Jansz. Sandberg, die in het midden der 17e eeuw huwde met Anthonia Heecks.

Van 1653 tot 1664 wonen Gijsbert Jansen en zijn vrouw Anthonia Heecks aan de Beekstraat 45 in Elburg.
Hier nam Gijsbert de naam Sandberg over van "een erf van dien naam", een van de erven van zijn vader.

Ga naar deze pagina
1816 In Adelstand verheven
Bij K. B. d.d. 8 Juli 1816, no 56 werd Samuel Johannes Sandberg van Essenberg verheven in den Ned. Adel.


Ga naar deze pagina
1841 Titel Baron verkregen Bij K. B. d.d. 8 Mei 1841, no 101 werd hem verleend de titel van baron bij eerstgeboorte.

Ga naar deze pagina
1842 Broer ook in adelstand verheven
Bij K. B. d.d. 20 Oct. 1842, no 56 werd Mr. Albertus Sandberg verheven in den Ned. Adel.

Ga naar deze pagina
1862 Tak Van Westervelt Sandberg
Bij K. B. d.d. 12 Sept. 1862 verkreeg Jhr. Samuel Johannes Sandberg vergunning om zich te noemen van Westervelt Sandberg.

Ga naar deze pagina
1894 Tak Sandberg van Boelens Bij K. B. d.d. 2 Mei 1894, no 51 verkreeg Jhr. Herman Hendrik Sandberg voor zich en zijn wettige afstammelingen vergunning den naam Sandberg van Boelens te voeren.

Ga naar deze pagina
Bronnen: Nederland's Adelsboek
Webpagina gemaakt, en onderzoek gedaan, door Tanya Sandberg-Barrow