vorige pagina   home   volgende pagina
   
1832 - 1906
Johannes Albertus Sandberg
Johannes Albertus Sandberg
volledige stamboom
 
1731-1808 - Rudolf Sandberg
1768-1843 - Albertus 1778-1854 - Samuel J.
1798-1883 - Johan A. 1819-1895 - Heribert W.A.
1832-1906 - Johannes A. 1843-1907 - Cornelis J.
  1874-1959 - Rudolph A.P.
  1912-2004 - Adolphe T.G.
  1940 - Rudolphe G.P.
  1965 -
Robert A.Th.
1966 -
Edgar R.
 
 
 
1849 Johannes Albertus Sandberg studeert Romeins en hedendaags recht aan de Hogeschool te Utrecht va 26/11/49. Gepromoveerd op stellingen op 22 Mei 1854 tot Dr. in de rechtswetenschappen.

1856 Griffier kantongerecht te Ootmarsum 9/1/56 - 1/8/58

1858 Kantonrechter te Vollenhove 1/8/58 - 1/2/63 en Kantonrechter te Kampen 1/2/63 - 1/11/69

1866 Alle 3 zijn kinderen overlijden. Reden onbekend, mogelijk de cholera epidemie van 1866, die in Nederland 21.000 slachtoffers maakte

1869 Op 20 september 1869 zag hij zich door het hoofd-kiesdistrict Zwolle gekozen tot lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, ter vervanging van Mr. J.W. Gefken. Sprak in de Tweede Kamer onder meer over spoorwegen, waterstaat (Overijsselse kanalen), onderwijs, justitie en militaire aangelegenheden; vaak in relatie tot zijn district. Stemde in 1872 tegen de ontwerpwet op de inkomstenbelasting van minister Blussé. Was in 1874 één van de acht liberalen die tegen artikel 1 van de ontwerp-Censuswet stemde, waardoor dit voorstel sneuvelde

1880 Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 12/10/1880

1881 Nadat Johannes Sandberg vervangen werd door Jhr. Mr. Asch van Wijck, werd hij benoemd bij K.B. van 7 oktober 1881tot lid der Algemeene Rekenkamer, welke betrekking hij vervulde tot 1 januari 1902
Johannes Sandberg was een kleine, op-en-top verzorgde jonkheer die twaalf jaar afgevaardigde voor het district Zwolle was. Gematigd liberaal. Voordat hij Kamerlid werd, was hij kantonrechter in Kampen. Stond bekend als plichtsgetrouw en werkzaam Kamerlid, dat scherp lette op onjuistheden in voorstellen. Nadat hij niet was herverkozen, werd hij lid van de Alg. Rekenkamer.

Bron: biografisch archief vh Parlementair Documentatiecentrum van de Universiteit Leiden
   
Bronnen: Nederland's Adelsboek, parlement.com, books.google.nl, lgogterhorst.nl, historische kranten Leydsche Courant, isgeschiedenis.nl
Webpagina gemaakt, en onderzoek gedaan, door Tanya Sandberg-Barrow