vorige pagina   home   volgende pagina
   
1600-1664
Joan Petersen
volledige stamboom
De stamreeks begint met J(o)an Petersen, lakenkoper te Elburg in 1630 die daar burger werd in 1631.
+/- 1600 Werd Joan Petersen geboren
in 1584 Was de fatale aanslag op Willem van Oranje door Balthasar Gerards
1618 Getrouwd na januari 1618 met Barbara Gijsbertsdr. Haar ouders - Gijsbert Jansz en Lijsbeth N.N. - hadden goederen ontvangen in ruil voor het huwelijk met hun dochter. Gijsbert Jansz. was eigenaar van de Beekstraat 43 te Elburg.

1630 J(o)an Petersen was lakenkoper te Elburg. In 1630 vermeld als gegoed te Elburg (gegoede burgerij betekent de rijkere burgers).
1600-1664 - Joan Petersen
1625-1671 - Gijsbert Jansen Sandberg
1654-1693 - Jan van Sandbergen
1681-1727 - Gijsbert G. Sandbergen
1705-1771 - Johan G. Sandberg
1731-1808 - Rudolf Sandberg
1768-1843 - Albertus 1778-1854 - Samuel J.
1819-1895 - Heribert W.A.
1843-1907 - Cornelis J.
1874-1959 - Rudolph A.P.
1912-2004 - Adolphe T.G.
1940 - Rudolphe G.P.
1965 -
Robert A.Th.
1966 -
Edgar R.
De Gouden Eeuw is een periode in de Nederlandse geschiedenis die goeddeels samenvalt met de zeventiende eeuw.

De noordelijke Nederlanden, die samen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden vormden, maakten een bloeiperiode door op gebied van handel, wetenschap en kunsten.

Ook wat betreft haar politieke en militaire macht (vooral ter zee) nam de Republiek in de wereld een vooraanstaande positie in.

De bloeitijd van de noordelijke Nederlanden, tot uitdrukking gebracht in de metafoor gouden eeuw, wordt gezien als belangrijke nieuwe fase in de ontwikkeling van de westerse beschaving.
Gezicht op de vesting Elburg, gepubliceerd in 1649 door J.Blaeu. Op de voorgrond heuvelachtig land met bosschages en rechts voor een rijtuig. Op de horizon torent de stad boven de bomen uit, met vijf opvallende torens langs de buitenrand van de stad, alsook de kerk en de molen.
Dorpen groeiden uit tot steden. Mannen werden ambachtsman of koopman. Vooral kooplieden werden door de handel rijk. Rijke mensen waren machtig in de stad, zo moesten de Burgemeesters overleggen met de rijke kooplui.

Met de intrede van hoogwaardige lakens, was een nieuwe textielindustrie vol in ontwikkeling: van de lakennijverheid van een plattelandsbedrijf van vrouwen, tot een stedelijke industrie van mannen, en dit had ingrijpende gevolgen voor de samenleving.

De textielindustrie legde zich structureel toe op arbeidsdeling, standaardisering, en export.
Uit het schilderij De Staalmeesters van Rembrandt spreekt duidelijk dat het beroep van lakenkoper in de Gouden Eeuw in hoog aanzien stond.
De lakense stof werd gekocht van de molenaar van de Stadsvolmolen. Deze molen was in het jaar 1614 gebouwd
voor de Nieuwe Poort aan de haven. Behalve koopman was
Jan Petersen ook keurmeester van de stof. Zo iemand werd staalmeester of waardijn genoemd.

In opdracht van het stadsbestuur hield Jan Petersen toezicht op het spinnen, weven, scheren, vollen en verven van de stoffen.

Jan Petersen vermeerde zijn bezit door grondaankopen in het zuidelijkste deel van de buurtschap Aperloo. Ongeveer op de plaats waar nu het zwembad in ’t Harde is gelegen.
Een volmolen of voldersmolen is een industriemolen die werd gebruikt om wol te 'vollen'.

Vollen is een nabewerking van geweven wollen stof waardoor de kwaliteit sterk verbeterde.

Deze wollen stof was een tussenproduct van de lakenindustrie. De bedoeling was om de weefselstructuur dichter en vaster te maken (vervilten).

Stadsvolmolen door Jan van Vuuren
1631 Joan Petersen werd in Elburg burger

1632 Hij werd Diaken van de gereformeerde gemeente.
Het ambt van diaken was een van de gewijde ambten in de vroeg-christelijke Kerk. Het is onder meer bedoeld om invulling te geven aan de christelijke barmhartigheid.
1635 "Jan Petersen mit vrou ende vaeder" woonde aan de Beekstraat 43 te Elburg.

1651 Zijn vrouw Barbara overlijdt.

1653 Te Elburg vermeld met zijn broeder Dirck Petersen
de Nederlandse schilder Rembrandt van Rijn, schildert tussen 1639 en 1642 het meesterwerk De Nachtwacht
Burgers waren de inwoners die deelden in de voorrechten die hun stad had gekregen. Om burger te worden, moest je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moest je financieel vrij zijn, mocht je niet ziek zijn en geen vijanden hebben. Daarnaast moest je ook nog de juiste godsdienst (gereformeerd of katholiek) belijden.

Burger werd je automatisch als je ouders burgers waren, door te trouwen met een burger(es) of door het burgerschap te kopen. Een gewild beroep of rijkdom waren voor de stad redenen om mensen het burgerschap te geven. Ook uit dankbaarheid voor een geleverde dienst kon de stad iemand het burgerrecht (gratis) verlenen.

Tegenover de sociaal economische voordelen stonden verplichtingen. Zo moesten de burgers een bijdrage leveren aan de veiligheid van de stad, in de stad wonen en belasting betalen.
De Lakenindustrie in bloei. Schilderij door Abraham
Lambertsz van den Tempel 1623-1672.
Het sorteren van de wol. Door Isaac Claesz Van Swanenburg
in 1596
Grote Kerk Elburg. De spits op de toren ging verloren
bij een blikseminslag in 1693.
1656 15 Mei te Elburg vermeld met zijn zoon Gijsbert en diens vrouw.

1658 - 1664 Gemeensman en Gasthuismeester (Bestuurder van een godsdienstelijk huis (kerk oid)).

1664 Op 26-11-1664 hebben Joan Petersen, lakenkoper en Joost van Erkelens als Gasthuismeesters, opgedragen aan Aalt Top Lambertsen, een gres (een aandeel in geld) in het Goor (moerassig bosgrond) door de ontvanger overgedragen coram et fidum (ten overstaan van geloofwaardige getuigen)

Jan Petersen werd na een welbesteed leven in de Zuiderkapel van de Grote kerk in Elburg begraven in 1664

De vererving van de Beekstraat 43 te Elburg
Beekstraat 43 te Elburg
Joan Petersen (1600-1664) trouwt met
Barbara Gijsbertsdr, wiens vader eigenaar is van
de Beekstraat. Gijsbert Janszn (1625-1671)
erft de Beekstraat.
Peter N.N
 
Gijsbert Janszn

 
Joan Petersen
1600-1664
tr 1618 Barbara Gijsbertsdr
Gijsbert Janz (van) Sandberg(en)
1625-1671
 
Legenda
Beekstraat 43 te Elburg
Bronnen: Nederland's Adelsboek, Malmberg, De Hollandse textielnijverheid 1350-1600, Wikipedia, instituut voor de Nederlandse Taal, nikhef.nl, marja aantgoor.nl, wielackermans.nl, cultuurwijs.nl, Museum De Lakenhal Leiden, De Nederlandse Adel, Zoeken & scheuren: de jonge Sandberg, antiquemaps-fair.com, Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, Periodiekenviewer, pinterest, hervormdelburg.nl, Elburger Courant.
Webpagina gemaakt, en onderzoek gedaan, door Tanya Sandberg-Barrow