vorige pagina   home   volgende pagina
   
1654-1693
Jan (van) Sandberg(en)
Tussen 1655 en 1679 liet Koning Lodewijk XIV van Frankrijk het Kasteel van Versailles dat zijn vader gebouwd had, vergroten.
volledige stamboom
 
1600-1664 - Joan Petersen
1625-1671 - Gijsbert Jansen Sandberg
1654-1693 - Jan van Sandbergen
1681-1727 - Gijsbert G. Sandbergen
1705-1771 - Johan G. Sandberg
1731-1808 - Rudolf Sandberg
1768-1843 - Albertus 1778-1854 - Samuel J.
1819-1895 - Heribert W.A.
1843-1907 - Cornelis J.
1874-1959 - Rudolph A.P.
1912-2004 - Adolphe T.G.
1940 - Rudolphe G.P.
1965 -
Robert A.Th.
1966 -
Edgar R.
 
Portret geschilderd door Gerrit Alberts (1663-1757). Volgens familietraditie genaamd mevrouw Sandberg. Qua generatie zou de persoon kunnen voorstellen: de weduwe van mr. Jan Sandberg: Wobbetje (Wobbina Gerharda) Toewater (1662-1711). Egbert Lutteken (1676-1714)

Na Jan Sandberg's overlijden, hertrouwt Wobbetje met Egbert Lutteken.
1654 Gedoopt te Elburg 30 juli 1654

1676 j.u.d. Student te Harderwijk
j.u.d. = Juris Utriusque Doctor: doctor in beide rechten:
het kanonieke recht en het civiel recht
1678 Mr. Jan (van) Sandberg(en) is getrouwd - met dispensatie - te Doornspijk in 1678 met Wobbetje (Wobbina Gerharda) Toewater (1662-1711), zij is de dochter van Dirk Toewater en Frankje Heecks. Ze gaan in ondertrouw in Elburg op 28 maart 1678
Bij de "Echtordnung off ordonnantie op de houwelycken", 26 Mei 1597 door stadhouder, kanselier en raden van Gelderland uitgevaardigd, werd, naast handhaving van de voordien geldende bepalingen, tevens het huwelijk tussen neef en nicht verboden.

De mogelijkheid stond echter open dispensatie van deze verbods-bepalingen te verkrijgen van de Landdag (Statenvergadering) en van het Hof van Gelderland.

Zo werd zonder uitzondering ontheffing verleend van het verbod van een huwelijk tussen neef en nicht, het overgrote gedeelte van alle hiertoe gedane verzoeken.

De dispensatie door de Landdag werd soms enige dagen later, soms vele maanden en in enkele gevallen eerst enige jaren later verleend.
In 1676 sneuvelde de Nederlandse zeeheld Michiel de Ruyter bij Siciliƫ nadat hij met een zwak eskader was uitgezonden om de Spanjaarden te ondersteunen tegen Frankrijk.
1684-1693 Jan werd benoemd tot Schepen en Burgemeester van Elburg 1684, 1685, 1687, 1689, 1690, 1693.

1693 Jan Sandbergen is overleden op 7 november 1693 te Elburg
Schepen = Overheids-persoon die eertijds lid was van het met bestuur, wetgeving en rechtspraak belaste college. Een benoeming was in principe voor het leven.

1697 Wobbetje hetrouwde in Oosterwolde in juli 1697 met Mr. Egbert Lutteken. Ze woonden samen op de Beekstraat 43 te Elburg.

1711 Wobbetje is begraven te Elburg op 17 april 1711

 

 

 

 

 
De vererving van de Beekstraat 43 te Elburg
Beekstraat 43 te Elburg
Gijsbert Janszn (1625-1671) erft de Beekstraat
van zijn vader, daarna Jan van Sandbergen (1654-1693).

Jan van Sandbergen is getrouwd met Wobbina Gerharda Toewater (1662-1711). Na de dood van Jan van
Sandbergen, hertrouwt Wobbina met Egbert Lutteken
(1676-1714)
. Hij is dan eigenaar van de Beekstraat.

Na zijn dood erft de zoon van Jan van Sandbergen,
Gijsbert Gerhardus Sandberg(en) (1681-1717),
de Beekstraat.
Gijsbert Janz (van) Sandberg(en)
1625-1671
Jan van Sandberg(en)
1654-1693
Gijsbertha
Wilmina
1679-1680
Mr. Gijsbert Gerhardus
Sandberg(en)
1681-1717
Bartha
Eva
1685-1701
Joanna
Barbara
1690-1695
Legenda
Beekstraat 43 te Elburg
Bronnen: Groot Gelders Placaetboeck, Huwelijksdispensatiƫn in Gelderland door R.Wartena, Nederlands Adelsboek, Encyclo.nl, Rijksbureau van Kunstistorische Documentatie.
Webpagina gemaakt, en onderzoek gedaan, door Tanya Sandberg-Barrow